Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
Нидерландски сребърни монети в българските земи (1576 – 1699) Ценностни ориентации в немската и българската фразеология Градът – памет и медии (Обществени комуникации 8) Българският възрожденски периодичен печат в Браила
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
ХРИСТИЯНСТВОТО И ИМПЕРИЯТА В ТРАКИЯ
Създаване и дейност на Шуменската земеделска камара
Етнически промени. Демографско състояние на Видинския санджак през ХV-ХVІІ век
РОЛЯТА НА РАЗУМА ЗА ПОЗНАВАНЕТО НА БОГА ЧРЕЗ ТВОРЕНИЕТО СПОРЕД МАРК МИНУЦИЙ ФЕЛИКС
МЕТАКОГНИЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
VENI, VIDEO, VICI. УПОТРЕБИ НА ОБРАЗА (Обществени комуникации 9)
КАЧЕСТВЕНИТЕ ПРИЛАГАТЕЛНИ В АМЕРИКАНСКИТЕ И БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ ЗА КОЛИ
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Фентъзи и приключения в българския тийнроман на Силвия Ръженкова „Изпитът“ unimedia 29
Преселението – пътят, от който връщане няма unimedia 11
СМЪРТТА ОТБЛИЗО unimedia 12
Блага Димитрова unimedia 139
Драматическото творчество на Рачо Стоянов и Ст. Л. Костов unimedia 147
Гражданската война от 1923 г. и нейният отзвук в българското литературно творчество unimedia 139
Румяна Узунова: Тоталитаризъм в стил Рококо unimedia 141
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика