Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
Нидерландски сребърни монети в българските земи (1576 – 1699) Ценностни ориентации в немската и българската фразеология Градът – памет и медии (Обществени комуникации 8) Българският възрожденски периодичен печат в Браила
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
МЕТАКОГНИЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
VENI, VIDEO, VICI. УПОТРЕБИ НА ОБРАЗА (Обществени комуникации 9)
КАЧЕСТВЕНИТЕ ПРИЛАГАТЕЛНИ В АМЕРИКАНСКИТЕ И БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ ЗА КОЛИ
Ролята на играта в литературнообразователния дискурс
КОРПУСНО-БАЗИРАН АНАЛИЗ НА AFRAID
Нидерландски сребърни монети в българските земи (1576 – 1699)
Ценностни ориентации в немската и българската фразеология
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Румяна Узунова: Тоталитаризъм в стил Рококо unimedia 93
Последен дъх Admin 218
Завръщането на Дякона Admin 217
Същественото Admin 208
Лъжата в съдебната зала (есе) Admin 413
Графична репрезентация на Иван Мърквичка Admin 228
Жената на дявола Admin 274
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика