Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
Отидоха си моите пристанища – нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев Страшимир Цанов. Българската поезия от Освобождението до Първата световна война (модерни тенденции) Евдокия Борисова. Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури Надка Николова. Пуризмът в епохата на Българското възраждане
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
„Отидоха си моите пристанища“ – нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев
Методическо помагало по Пресфотография
Методическо помагало по Новинарство
Методическо помагало по Специализирани печатни медии
Система на медийните жанрове
Тезиси по теория на масовата комуникация
Одеса, 2 май 2014 година (въз основа на материали от руски, немски и български онлайн медии)
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Български национален отбор по футбол (екипи, емблеми, проблеми) Admin 4
The Different Faces of India Admin 5
Дипломен проект "Извън времето" Admin 367
Втори студентско-преподавателски фотопленер Admin 412
Гари Чапмън "Петте езика на любовта" Admin 389
Франсис Ходжсън Додж "Тайната градина" Admin 379
Дан Браун "Изгубеният символ" Admin 421
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика