Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
Отидоха си моите пристанища – нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев Страшимир Цанов. Българската поезия от Освобождението до Първата световна война (модерни тенденции) Евдокия Борисова. Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури Непознати приятели, познати неприятели (Обществени комуникации 7)
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
Химнът в Кол. 1:15-20
Боговдъхновеност на свещените книги на Новия Завет
Непознати приятели, познати неприятели (Обществени комуникации 7)
The Adverbs Related to Emotions in The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy by Douglas Adams and Their Unbounded Translation
Същност на голф туризма
Природни и исторически ресурси за развитие на туризма във Варна
Преславската каменна пластика през IX-X век (историографски преглед)
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Списание "Космос" Admin 11
Екфразис. Йеронимус Бош. "Градината на земните удоволствия" Admin 10
Владимир Димитров-Майстора в българската култура Admin 16
Сирак Скитник в българската култура Admin 13
Георги Милев Касабов или Гео Милев Admin 13
Творчеството и личността на Панчо Владигеров в българската култура Admin 14
Българският символизъм - представители и културни влияния. Димитър Бояджиев Admin 14
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика