Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
Нидерландски сребърни монети в българските земи (1576 – 1699) Ценностни ориентации в немската и българската фразеология Градът – памет и медии (Обществени комуникации 8) Българският възрожденски периодичен печат в Браила
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
РОЛЯТА НА РАЗУМА ЗА ПОЗНАВАНЕТО НА БОГА ЧРЕЗ ТВОРЕНИЕТО СПОРЕД МАРК МИНУЦИЙ ФЕЛИКС
МЕТАКОГНИЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
VENI, VIDEO, VICI. УПОТРЕБИ НА ОБРАЗА (Обществени комуникации 9)
КАЧЕСТВЕНИТЕ ПРИЛАГАТЕЛНИ В АМЕРИКАНСКИТЕ И БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ ЗА КОЛИ
Ролята на играта в литературнообразователния дискурс
КОРПУСНО-БАЗИРАН АНАЛИЗ НА AFRAID
Нидерландски сребърни монети в българските земи (1576 – 1699)
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Блага Димитрова unimedia 132
Драматическото творчество на Рачо Стоянов и Ст. Л. Костов unimedia 142
Гражданската война от 1923 г. и нейният отзвук в българското литературно творчество unimedia 130
Румяна Узунова: Тоталитаризъм в стил Рококо unimedia 133
In Memoriam Никола Георгиев или литературоведение как образ жизни (1937 – 2019) unimedia 135
Последен дъх Admin 356
Завръщането на Дякона Admin 325
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика