Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи (електронно помагало) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи (електронно помагало)
Информация Автори:
Добрин Добрев
Елка Добрева

Рецензенти:
проф. д.ф.н. Ивелина Савова
доц. д-р Младен Енчев

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

ISBN 978-954-577-816-2

2013 г.

================================

Учебното помагало осигурява основни познания за явлението интертекстуалност, за неговите разновидности и за принципните начини за реализацията му. В аспект на сравнение се въвежда и понятието интердискурсивност. На основата на поднесената теоретична информация за интертекстуалността и интердискурсивността специален акцент се поставя върху ефектите от тяхното използване в текстове от публичната сфера и особено при изграждането на позитивни и негативни образи в областта на интегрираните маркетингови комуникации и журналистиката.

Към всяка теоретична тема се предлагат основни дефиниции за съответните термини, дават се илюстративни примери, посочват се препоръчителни библиографски източници и се поставят въпроси и задачи за самоподготовка.

Приложението към помагалото включва конкретни публикации (в цялост или в извадки), свързани с изследването на различни аспекти на интертекстуалността в журналистиката, рекламата и PR.

================================

СЪДЪРЖАНИЕ

Тема 1: Понятието интертекстуалност
Тема 2: Видове интертекстуалност
Тема 3: Интердискурсивност
Тема 4: Техники на междутекстовото свързване
Тема 5: Сфери на интертекстуалността

Приложения

================================

Ключови думи: интертекстуалност, интердискурсивност, подражание, заемане, цитат, алюзия, парафраза, римейк, колаж, бриколаж, плагиат, масова комуникация, реклама, PR, интегрирани маркетингови комуникации
Качено от Admin
Размер 2048.12 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 285 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика