Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Образователни тестове в помощ на Методика на обучението по... (български език и литература, руски език и история) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Образователни тестове в помощ на Методика на обучението по... (български език и литература, руски език и история)
Информация Текстописци:
© доц. д-р Ганка Янкова, доц. д-р Теменуга Тенева, доц. д-р Милена Палий, доц. д-р Цветана Иванова, гл. ас. Евелина Иванова, гл. ас. Ирена Костадинова

Рецензент: проф. д.ф.н. Елка Добрева

ISBN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 978-954-577-819-3

© Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Шумен, 2013

========================

Помагалото „Образователни тестове в помощ на Методиката на обучението по...” съдържа тестове по методика на обучението по български език и литература, руски език и история. То е предназначено за студентите от специалностите Български език и история, Български език и руски език, История и география и за студентите, избрали допълнителна професионална квалификация„учител”, от специалностите Българска филология, Руска филология, Приложна лингвистика(английски език и руски език), Приложна лингвистика(руски език и турски език), История и Археология.

Помагалото е създадено да помогне на обучаемите – бъдещи учители – в тяхната методическа подготовка и самоподготовка. Употребата на тестовете от учебното пособие може да реализира и контролна функция – образователният тест е един от инструментите, установяващи обективно резултатите от всяко образователно взаимодействие. В този смисъл тестовете са регулатор и коректив в работата на преподаватели и студенти.

Съставителите на помагалото се надяват то да бъде полезно в овладяването на теорията и практиката на училищното образование.

========================

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Тестовете като регулативна и оценяваща практика в квалификацията на бъдещите учители по български език и литература, руски език и история .................................4
2. Тестове по методика на обучението по български език (МОБЕ), доц. д-р Ганка Янкова ....................................................................................................................................6
3. Тестове по методика на обучението по литература (МОЛ), доц. д-р Теменуга Тенева, гл.ас. Евелина Иванова ......................................................................................................31
4. Тестове по методика на обучението по руски език (МОРЕ), доц. д-р Милена Палий, гл. ас. Ирена Костадинова ................................................................................................48
5. Тест по методика на обучението по история (МОИ), доц. д-р Цветана Иванова .............................................................................................................................65

Качено от Admin
Размер 473.25 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 285 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика