Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Литература и медии [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Литература и медии
Информация Автор: проф. дфн Калина Лукова

Българска, първо издание
ISBN: 978-954-471-213-6

Печатни коли: 7
Формат: 60/90/16

Издателство ЛИБРА СКОРП
Бургас , 2014

=========================

Калина Лукова е професор в Бургаския свободен университет. Преподавала е също в ШУ "Епископ Константин Преславски" и в ПУ "Паисий Хилендарски". Автор е на книгите: "Антон Страшимиров. Лирическа проза (поетика на междужанровите форми)" (1998), "Екстазите на времето. Морис Метерлинк и българската утопия за символичната драма" (1999), "Петко Ю. Тодоров - концептуализация на междужанровите пространства" (1999), "Г. П. Стаматов - между същностите и привидностите" (2007), "Антон Страшимиров. Пет символистични пиеси." (2008), "Литературни сюжети на печата" (2008), както и нас сто статии и студии.

Сравнителната проблематика на изследването се свързва с трансформиращите влияния между литература и медии по отношение на: медиаспецификата на книгата; взаимодействието между литературен текст и медиатекст в хибридни жанрови форми; граничната семантика на публицистиката; моделиращото присъствие на литературата в медиите и създаването на нови литературно-медийни конструкти; мултитехнологичинте деструкции в литературното и в журналистическото писане, и разколебаването на традиционннте фигури на писателя и журналиста.

Книгата може да се използва като учебник от студенти по журналистка, медиазнание, филологии, културология, както и от широк кръг читатели, интересуващите се от проблемите на съвременната хуманитаристика.

=========================

Съдържание

Увод.......................................................................................................... 7
Литература и медии – традиционни емблеми
и модернистични трансформации ......................................................................7
І. Книгата и медията ............................................................................. 8
І .1. Проблемът книга- медия в контекста
на съвременната хуманитаристика ....................................................................8
І .2. Практики на четенето .................................................................................13
ІІ . Книгата като медия – исторически реконструкции ................ 19
ІІ .1. Идеята за книгата като медия в българския
изследователски дискурс ..................................................................................19
ІІ .2. Времето на литературно-медийния разказ ..............................................23
ІІ .3. Литературен текст и медиатекст – междутекстови връзки, трансформативност, жанрови смесвания ............................................................................34
ІІІ. Литература и публицистика ....................................................... 42
ІІІ .1. Проблемът за граничността .....................................................................42
ІІІ .2. За ненаписаната история на българската публицистика .......................51
ІV. Литературни ефекти в журналистиката................................... 62
І V.1. Джаз журналистика..................................................................................62
І V.2. Новата „ нова журналистика”. Блог култура и блог журналистика.....71
V. Ефектът на личностите. Писатели журналисти – парадигматика на образа ...................................................................................... 77
V.1. Журналистът Пейо Яворов –
посвещаване на поезията в журналистика......................................................77
V.2. Журналистът Симеон Радев –
законодател на жанра и стила в началото на ХХ век .....................................90
V.3. Ърнест Хемингуей или за „ Пулицър ” и за „ Нобел” ...............................99
Заключение ......................................................................................... 106
Библиография .................................................................................... 107
Качено от Admin
Размер 1695.48 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
№2
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 285 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика