Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Пуризмът в епохата на Българското възраждане [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Пуризмът в епохата на Българското възраждане
Информация Автор: Надка Николова

Рецензенти: проф. д.ф.н. Диана Иванова, проф. д-р Кина Вачкова
Редактор: проф. д.ф.н. Ивeлина Савова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Издателство „Еп. Константин Преславски”
ISBN 978-619-201-042-3

2015

==============================

Монографията е посветена на един от често обсъжданите въпроси сред българските книжовници през Възраждането, анализиран по-късно от българските езиковеди през различни периоди през целия ХХ в., – този за проявите и формите на пуризма. В нея пуристичната доктрина се разглежда във времевите рамки на възрожденския период (1762 – 1878), като се коментират вътрешно- и външноезиковите предпоставки за възникването и развитието ѝ. От различни ракурси се очертават характерът и типът на българския възрожденски пуризъм: в началото (60-те г. на ХVІІІ в. – 20-те г. на ХІХ в.) той е имплицитен с реформаторска, защитна и педагогическа платформа; през 30-те – 40-те години на ХІХ в. е вербализиран архаизиращ и етнографски пуризъм; през 50-те – 70-те г. на ХІХ в. етнографският пуризъм се конкурира успешно с вкоренения елитарен подход на българските книжовници. Като цяло възрожденският пуризъм е външен, ксенофобски, педагогически, защитен. Основният извод е, че българският пуризъм е неорганизирано езиково движение с политически и идеологически характер, възникнало като резултат от езикова ситуация в интралингвален и интерлингвален план, в съответствие с пуристичните прояви в по-голяма част от европейското езиково пространство.
Качено от Admin
Размер 1575.7 Kb
Рейтинг Гласове: 1 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 285 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика