Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> „Фрегат „Надежда“ А. Бестужева-Марлинского и гражданский романтизм (Символика корабля и капитана) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие „Фрегат „Надежда“ А. Бестужева-Марлинского и гражданский романтизм (Символика корабля и капитана)
Информация Автор: Магдалена Заркова/Magdalena Zarkova (magdalena_leonidova@abv.bg)
ІІ курс, Магистърска програма Семиотика на културата

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Денка Кръстева

Рецензент: проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова

2016

================================

ALEKSANDR BESTUZHEV-MARLINSKY'S „FREGATE NADEZHDA“ AND CIVIL ROMANTICISM (Symbolism of the ship and the captain)

Keywords: Bestuzhev-Marlinsky, „Fregatе Nadezhda“, Civil romanticism, ship, captain.
Качено от Admin
Размер 152 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 259 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Двойствеността в романа „Истанбул” на Орхан Памук

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика