Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> Библейская символика в системе дворцового романтизма В. А. Жуковского (Образы корабля и кормчего, потопа и ангела и монархическая мифология) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Библейская символика в системе дворцового романтизма В. А. Жуковского (Образы корабля и кормчего, потопа и ангела и монархическая мифология)
Информация Автори:
проф. д.ф.н. Денка Кръстева/Denka Krysteva

Магдалена Заркова/Magdalena Zarkova (magdalena_leonidova@abv.bg)
ІІ курс, Магистърска програма Семиотика на културата

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Денка Кръстева

Рецензент: проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова

2016

=====================================

Резюме: Задачата, която си поставя дадената статия е да проследи трансформацията на древните символи на кораба и кормчия в руския дворцов романтизъм от края на 20-те и 30-те години на XIX век. Обект на изследване са следните текстове на В. А. Жуковски: „Видение“ 1828 г., преводната балада „Плавание короля Карла“ 1832 г. и посланието „Поэту Ленепсу“ 1839 г. Наблюденията се провеждат във връзка с романтичната идеология на руската монархия. Чрез анализ на образите и на тяхното функциониране в текста се стига до извода, че основавайки се на предишната си памет на символи на църквата и Христос, образите на кораба и кормчията целенасочено се трансформират в символи на държавата (монархията) и императора.

Ключови думи: Жуковски, дворцов романтизъм, кораб, ангел, кормчия, потоп

=====================================

BIBLICAL SYMBOLISM IN ZHUKOVSKY'S COURT ROMANTICISM

Abstract: The article aims to trace the transformation of the ancient symbols of the ship and the helmsman in the Russian court romanticism from the end of 1820s and 1830s in Zhukovsky's poem Videnie (1828), his translated ballad Plavanie korolya Karla (1832) and the epistle Poetu Lenepsu (1839). The analysis of the symbols and their role in the poems in the context of Russian monarchy's romantic ideology, leads to the conclusion that based on the memory of symbolizing the church and Christ respectively, the ship and the helmsman were deliberately transformed into symbols of the monarchy and the emperor.

Keywords: Zhukovsky, court romanticism, ship, angel, helmsman, the Great Flood.
Качено от Admin
Размер 97 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 259 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Двойствеността в романа „Истанбул” на Орхан Памук

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика