Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> Номер 13 от серия „Academica” (рецензия за книгата на Десислава Иванова „Букрейлъри и книги”) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Номер 13 от серия „Academica” (рецензия за книгата на Десислава Иванова „Букрейлъри и книги”)
Информация Автор: доц. д-р Пламен Шуликов

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

2016

================================

Academica series N 13
(Review of Desislava Ivanova’s book Book trailers and books)
Plamen Shulikov

Abstract: The text presents a new study in the field of media knowledge dedicated to the less explored genre topic such as the creation and operation of the book trailer in cyberspace.
The study of Desislava Ivanova’s Book trailers and books (Konstantin Preslavsky Publishing House, Shumen, 2014) and this review rather asks questions than gives answers in the pretentious appearance of eternal truths. Can the book trailer replace the book as a “warm” medium and can watching fully replace reading? This work and its review offer hypotheses of responses to this and many other questions.

Key words: book trailers, Gutenberg’s book, e-book, reception, genre, digital natives, prompt advertising, fast reading
Качено от Admin
Размер 22.63 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 264 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Двойствеността в романа „Истанбул” на Орхан Памук

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика