Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Българската литература от Освобождението до Първата световна война (тематизации на миналото в прозата) /първо издание/ [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Българската литература от Освобождението до Първата световна война (тематизации на миналото в прозата) /първо издание/
Информация Автор: Страшимир Цанов

Рецензенти:
проф. д.ф.н. Добрин Добрев
проф. д-р Сава Сивриев

Научен редактор: доцент д-р Младен Енчев

Коректор: доц. д-р Снежана Великова

Художник: Виктор Джелепов

Първо издание

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”

Шумен, 2016

===============================

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие

Творчеството на Захари Стоянов и българската националноисторическа митология

Немили-недраги на Вазов – между бита и историята

Образът на Априлското въстание и идеите за история и исторически факт в “Под игото” на Иван Вазов

Факт и фикция в „Борба за самостоятелност” на Добри Ганчев

Човекът и историята във „В темница” на Константин Величков

„Хайдушки копнения” на Яворов – историчност и аисторичност на наратива

„Цар Симеон” на Петко Тодоров – историческа тема и модерност

Концептът Цар Симеон във „Видения из древна България” на Николай Райнов
Качено от Admin
Размер 1008.7 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=247
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 313 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика