Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Ракла с културни кодове (сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Ракла с културни кодове (сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова)
Информация КОРОБ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ

Рецензенти
проф. д.ф.н. Добрин Добрев
доц. д-р Пламен Шуликов

Редколегия
проф. д.ф.н. Денка Кръстева (съставител и отговорен редактор)
доц., кандидат филологических наук Александр Степанов
доц. д-р Пламен Панайотов

На титулната страница:
Куфар пълен с миди и спомени (скулптор – Никола Станчев) (фотография от 18 февруари 2015; Евгений Щеголихин) – (Автогара Юг – Бургас)
http://womenmag.ru/articles/chemodan-s-rakushkami-v-burgase/

Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Факултета по хуманитарни науки при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и проф. Ежи Фарино (Институт по славистика при ПАН, Варшава)

Формат: 70 х 100 / 16
Печатни коли: 38

Предпечат и печат: ФАБЕР
В. Търново, п.к. 241
(062) 600 650; www.faber-bg.com

© Авторски колектив, 2016
© Издателство „Фабер“, 2016

ISBN 978-619-00-0468-4
Качено от Admin
Размер 4757.24 Kb
Рейтинг Гласове: 4 │ Средна оценка: 4/5.


Изображения №1    
№2
Допълнителна информация http://liternet.bg/publish22/d_chavdarova/index.html
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 313 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика