Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Паралитературата. Текстология, социология, медиатори [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Паралитературата. Текстология, социология, медиатори
Информация Автори: Евдокия Борисова, Яни Милчаков, Пламен Шуликов

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Издателство „Фабер”, 2009
В. Търново

Формат 60x84/16
Печатни коли 19,25

ISBN: 978-954-400-149-0

Книгата излиза с финансовото съдействие на Катедрата по журналистика и масови комуникации и Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет

==============================

Тази книга е плод на съвместно сътрудничество и работа върху един амбициозен проект. Неговото работно заглавие е „Паралитературата” и той има за цел да опише белите петна в българската литературна и културна картография. Тези текстове са излизали в по-ограничен обем в сборници, в електронни и печатни издания през изминалите две години. В книгата текстовете са разширени и доразработени. Персоналните авторови присъствия са, както следва:

• (Пара)литературният факт в терминологичния лабиринт. Албуми и лексикони (Яни Милчаков, Евдокия Борисова, Пламен Шуликов);
• Поезия и парапоезия. Стихова норма и стихотворна психотичност (Пламен Шуликов, Евдокия Борисова, Яни Милчаков);
• „Поезия за войници и слугини”. Поетика и рецепция на песнопойките в литературно-критическите размишления и в спомените на Боян Пенев. Еротичната поезия на Петко Славейков (Пламен Шуликов, Евдокия Борисова);
• Парапоезия и соцканон. Песнопойки и комунистическа идеология през втората половина на 40-те години на ХХ век (Евдокия Борисова, Пламен Шуликов);
• CAMERA OBSCURA и топлата медия „открита карта”. Опит за фото(факто)графиране на ежедневния артистизъм (Пламен Шуликов).

Изказваме сърдечни благодарности за предоставените материали и съдействието на: доц. д-р Денка Кръстева (Шумен) и Мария Николова (с. Славяново), Георги Георгиев (Добрич), доц. д-р Красимир Кунчев (Шумен); Елина Славчева (Варна), Елена Иванова (Нови пазар), Мария Танева (Стара Загора), Катя Петрова (Шумен).

От Авторите

==============================

Съдържание

Предговор. Когато литературата спре да охранява хоризонтите си, започват да я четат войници и слугини – 7

(Пара)литературният факт в терминологичния лабиринт. Албуми и лексикони – 21

Поезия и парапоезия. Стихова норма и стихотворна психотичност – 71

„Поезия за войници и слугини”. Поетика и рецепция на песнопойките в литературно-критическите размишления и в спомените на Боян Пенев. Еротичната поезия на Петко Славейков – 160

Парапоезия и соцканон. Песнопойки и комунистическа идеология през втората половина на 40-те години на ХХ век – 204

CAMERA OBSCURA и топлата медия „открита карта”. Опит за фото(факто)графиране на ежедневния артистизъм – 243

Литература – 301
Качено от Admin
Размер 9686.21 Kb
Рейтинг Гласове: 1 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация http://litermedia.com/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=3
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 313 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика