Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> Светът на Финиъс Барнъм [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Светът на Финиъс Барнъм
Информация Автор: докторант Стоян Стоянов/Stoyan Stoyanov (stoyan.sh@gmail.com)

Рецензент: доц. д-р Евдокия Борисова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

2017

================================

Резюме: Наричат Финиъс Тейлър Барнъм бащата на съвременната реклама. Цирковият импресарио налага голяма част от маркетинговите презентации, които днес приемаме за даденост. Използва мистификациите като средство за генериране на безплатно медийно съдържание, върху което не тегне стигмата на икономическата зависимост. Въвежда цветните външни реклами, възползва се от трикове за привличане на публичното внимание с фиксирани крайни срокове. Той е първият шоумен, който преодолява трудовата характеристика на професионалната си роля и се превръща в обществен бранд – до степен, в която името Барнъм става нарицателно за всяка циркова програма.

Ключови думи: Барнъм, мистификация, мистификации, маркетинг, реклама, пиар, журналистика, знаменитости

================================

THE WORLD OF P. T. BARNUM

Abstract: They call P. T. Barnum the father of modern advertising. The circus impresario imposes many of the marketing presentations that we take for granted today. He uses mystifications as a means of generating free media content that is not affected by the stigma of economic dependence. He implements the colorful outdoor ads, taking advantage of tricks to attract public attention with fixed deadlines. He is the first showman to overcome the occupational role of his professional character and become a public brand - to the extent that the name Barnum becomes a common name for every circus show.

Key words: Barnum, mystification, mystification, marketing, advertising, pr, journalism, celebrities
Качено от Admin
Размер 48.44 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 267 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Двойствеността в романа „Истанбул” на Орхан Памук

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика