Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> Фразеологизми с два български и два немски соматизма за назоваване на поведенчески характеристики и ценностни ориентири [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Фразеологизми с два български и два немски соматизма за назоваване на поведенчески характеристики и ценностни ориентири
Информация Автор: Ася Бонева/Assya Boneva
Магистърска програма „Немска филология – Лингвистика и превод”,
Фак. № 1512230041

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Катедра по германистика

Научен ръководител: гл. ас. д-р Севгинар Динчерова (sevginar.dincherova@abv.bg)

Рецензент: доц. д-р Антоанета Димитрова

2017

====================

FIXED EXPRESSIONS WITH TWO BULGARIAN AND TWO GERMAN BODY PARTS FOR DESIGNATION OF BEHAVIORAL MODELS AND MORAL VALUES

Abstract: From the comparative presentation we can see the predominant similarity in the fixed expressions with the body parts head and heart in the Bulgarian and German language, which refer to behavioral models and moral values in both cultures. Hence, the conclusion is that such behavioral models and moral values are universal, and therefore the collective notions of them in both cultures largely coincide.

Key words: body parts head and heart, contrastive linguistics, Bulgarian and German fixed expressions
Качено от Admin
Размер 120 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 269 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика