Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Българската поезия от Освобождението до Първата световна война (модерни тенденции) /второ допълнено издание/ [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Българската поезия от Освобождението до Първата световна война (модерни тенденции) /второ допълнено издание/
Информация Автор: Страшимир Цанов

Рецензенти:
проф. д.ф.н. Добрин Добрев
проф. д.ф.н. Сава Сивриев

Научен редактор: доц. д-р Младен Енчев

Коректор: д-р Ваня Колева

Второ допълнено издание

ISBN 978-619-201-189-5

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”

Шумен, 2017

===============================

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие

„Цариградски сонети“ на Константин Величков – между традиционното и новаторското

„Химни за смъртта на свръхчовека“ и някои проблеми на българското литературно съзнание

Идеята за изкуплението на свободата в „Кървава песен“ на Пенчо Славейков

„Хайдушки песни“ на Яворов – поетика на фолклорната стилизация

Молитва, молитвеност и мистика в поезията в поезията на Яворов

Небиблейският Иов в поезията на Яворов

Поетиката на Димитър Бояджиев

Дебелянов – поетика на съдбата

„Български балади“ на Теодор Траянов – поетика на месианизма

Димитър Подвързачов – поетика на самотата

Човекът и войната в поезията на Подвързачов

===============================

Предисловие

Сборникът включва статии, изследващи модерните тенденции в българската поезия от Освобождението до Първата световна война. Посветени са текстове на Константин Величков, Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Димитър Бояджиев, Димчо Дебелянов, Теодор Траянов и Димитър Подвързачов.

Всички статии са публикувани в престижни български и чужди периодични издания. Подборът им е освен ценностен и функционален – чрез него се цели да се даде представа за различни аспекти на модерността в българската поезия от Освобождението до Първата световна война.

Книгата може да представлява интерес за учени и докторанти. Тя може да бъде използвана като учебно помагало от студентите, които изучават Нова българска литература. С оглед на образователните цели бяха направени някои редакции в текстовете и те имат известни различия с първоначалните публикации в периодиката.
Качено от Admin
Размер 716 Kb
Рейтинг Гласове: 1 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 313 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика