Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> Исторически преглед на християнската апологетика през първите три века [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Исторически преглед на християнската апологетика през първите три века
Информация Автор: Петър Покровски/Peter Pokrovsky
специалност Теология, магистър

Научен ръководител: гл. ас. д-р Румянка Малчева

Рецензент: гл. ас. д-р Илонка Стоянова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ТЕОЛОГИЯ

2016

=============================

A historical review of Christian apologetics in the first three centuries

The article presents a historical overview of Christian apologetics in the first three centuries and contributions of early Christian thinkers who, based on the Gospels, are using arguments to give thorough and comprehensive clarification of religious concepts and axiological conceptual guidelines of the new Christian teaching. In fact, they are the first Christian philosophers who have to adapt Greek philosophical doctrine to Christian religious thinking and the needs of their concepts.

Key words: apologetics, theology, religion, Christianity
Качено от Admin
Размер 203.27 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 302 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика