Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> Медийна картина на телефонните измами [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Медийна картина на телефонните измами
Информация Автор: Светла Колева/SvetlaKoleva
специалност „Връзки с обществеността“
магистърска програма „PR на публичната администрация “

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Елка Добрева

Рецензент: доц. д-р Юрий Проданов

Статията е разработена във връзка с Научноизследователския проект на тема: „Градът: памет и медии“ (Договор № РД-10-585/27.02.2017 г.; (вх. № РД-08-117/06.02.2017).

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

2017

=============================

MEDIA PRESENTATIONS OF TELEPHONE DECEPTIONS

Abstract: The problem of telephone deceptions in urban areas is determined by the ever-increasing number of victims, making this criminal scheme one of the worst forms of a negative social phenomenon. The focus of the study is on the media representation of phone frauds in the period of October 2015 - February 2017 with particular attention on the trends and their development of time. There are two main factors that are united in the criminal schemes to invalidate the concept of "My home is my fortress" - the city and the phone.

Key words: telephone deceptions, media, crime, elderly people
Качено от Admin
Размер 80.62 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 284 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика