Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> The Adverbs Related to Emotions in The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy by Douglas Adams and Their Unbounded Translation [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие The Adverbs Related to Emotions in The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy by Douglas Adams and Their Unbounded Translation
Информация Автор: Даниела Куманова/Daniela Kumanova (dkumanova@abv.bg)
магистър, специалност Английска филология – Лингвистика и превод

Научен ръководител: доц. д-р Светлана Неделчева
Рецензент: ас. д-р Радостина Игликова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

2018

=============================

Abstract: This paper studies the adverbs related to emotions in The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy by Douglas Adams and their translation into two Slavonic languages. More specifically it focuses on the adverbs ending in –ly in the first two books of Adams’ series, namely The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy and The Restaurant at the End of the Universe and their equivalence in the Bulgarian and the Russian translations of the book. All of adverbs describe how and what the characters feel, how they speak about their feelings or how the author evaluates the situation depicted. The study proves that the translators apply a variety of translation techniques in order to render the emotions of the source text, for instance preference to idioms and phraseomatic units when presenting the author’s idiolect in the target language; transposition and compensation are also widely used. Free translation gives an opportunity to the translator to display their potential in order to attain equivalence.

Key words: adverbs, unbounded translation, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Bulgarian translation, Russian translation
Качено от Admin
Размер 75.1 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 271 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Двойствеността в романа „Истанбул” на Орхан Памук

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика