Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> История на Древна Тракия (учебно помагало) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие История на Древна Тракия (учебно помагало)
Информация Автор: Данаил Петров

Научен редактор: проф. д-р Неделчо Неделчев
Рецензент: доц. д-р Красимир Кръстев
Коректор: Цветана Начева

ISBN 978-619-201-251-9

Университетско издатество „Епископ Константин Преславски”
2018

=========================

Съдържание

Раздел I: Българските земи през праисторическата и класическа епоха

1. Увод в историята на Древна Тракия
2. Българските земи през Каменната, Медно каменната и Бронзова епоха
3. Формиране на тракийската народност. Тракийски племена
4. Бит, обичай и религия на траките. Тракийски език 25
5. Тракийските земи в края на Бронзовата и през Ранножелязната епоха (от средата на II до средата на I хил. пр. н. е.)
6. Гръцка колонизация по тракийското крайбрежие VII – V в. пр. н. е.
7. Тракийски държави VI – IV в. пр. н. е.
8. Одриско царство V – IV в. пр. н. е.
9. Въпроси и задачи за самоподготовка към раздел I

Раздел II: Българските земи през елинистическата и римската епохи

1. Македонска власт в тракийските земи. Филип II, Александър III Велики и Лизимах
2. Тракийските земи през III в. пр. н. е.
3. Древна Тракия II – I в. пр. н. е.
4. Обществено-икономическо развитие и държавна уредба в Древна Тракия през елинистическата епоха (VI – I в. пр. н. е.)
5. Римско завоевание в тракийските земи (II в. пр. н. е. – I от н. е.
6. Римска власт в тракийските земи (I – III век)
7. Римска власт в тракийските земи (IV – VI век). Етнически и религиозни промени
8. Въпроси и задачи за самоподготовка към раздел II
9. Списък на използваната литература

=========================

Настоящото учебно помагало разглежда най-древните епохи в развитието на българските земи: праисторически култури; тракийската цивилизация, гръцката и римска култура в този регион. То е предназначено за студентите от специалност История – бакалавър, във Факултета по хуманитарни науки на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, избрали да изучават дисциплината Тракология, от учебния план на специалността. Предложеното учебно полагало може да се използва и от студентите в специалностите Археология и История и география, по изучаваната от тях учебна дисциплина Стара история и тракология.

В структурно отношение учебното помагало е обособено в два раздела: праисторическа и класическа, с осем и елинистическа и римска епохи, със седем теми. След всяка от тях има непознати термини, а в края на всеки раздел е обособен методически апарат, който включва въпроси и задачи за самоподготовка и текущ контрол. В съдържателно отношение учебното помагало по Тракология има обзорен характер. Неговата основна цел е да се проследят в хронологичен порядък основните моменти от развитието на българските земи в древността. В заключение искам да благодаря на всички, които съдействаха за издаването на учебното помагало. /Д. Петров/

=========================

Рецензия от доц. д-р Красимир Кръстев: http://litermedia.com/lib/other/recenzia-doc-krystev.pdf
Качено от Admin
Размер 1014.51 Kb
Рейтинг Гласове: 1 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация http://litermedia.com/lib/other/recenzia-doc-krystev.pdf
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 320 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика