Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Българският възрожденски периодичен печат в Браила [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Българският възрожденски периодичен печат в Браила
Информация Автор: Юрий Проданов

Рецензенти:
проф. д.и.н. Петър Стоянович
доц. д-р Десислава Иванова

ISBN 978-619-201-301-1

Шумен, 2019

===============================

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

1. Емигрантската и вътрешната преса през Възраждането – паралели с два европейски модела на журналистиката

2. Значението на Браила като културно средище на Българското възраждане

3. Мястото на Браила във формирането на българския емигрантски периодичен печат (Общ преглед на заглавията)

4. Браилската преса и националното движение за независима църква

5. Публицистичните образи на политическата автономност

Заключение

Литература

===============================

Възрожденските вестници формират социални модели, както и представи за стилистиката на публичния език, които ще се окажат изключително устойчиви, за да се проявят дори в посттоталитарна България след 1989 г. Важно е и нещо друго – разграничителната линия между емигрантска и вътрешна преса ще положи началото на публицистичните дебати и полемики в историята на българската журналистика, очертавайки пътищата на либералното и консервативното политическо поведение.

Изтеглянето на българската икономическа и културна предприемчивост извън границите на Османската империя и оформянето на български колонии в големи градове на Балканите и в Русия може да се разглежда като предпоставка за „зони на свободното слово”, в които се появяват българските емигрантски вестници. Такива условия се създават в румънския град Браила, за да се стигне до заслужаващия анализ феномен там да се появят 20% от всички заглавия, описани в историята на българската журналистика през Възраждането.
Качено от Admin
Размер 1207.23 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 313 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика