Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> За значението на Александровия поход в Тракия през 335г. пр.Хр. [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие За значението на Александровия поход в Тракия през 335г. пр.Хр.
Информация За значението на Александровия поход в Тракия през 335г. пр.Хр.

Автор: Юсеин Бейлюл/ Yusein Beylyul
бакалавър, специалност Педагогика на обучението по история и география

Научен ръководител: доц. д-р Иво Топалилов
Рецензент: гл. ас. д-р. Д. Петров

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

2019
=============================

Abstract: This article deals with the importance of the military campaign in Thrace undertook by Alexander the Great in 335 BC. The study focuses on this campaign and the achieved results by the Macedonian king, although there was no desicive military victory. It seems that despite this, the military campaign had an impact on both sides: on the one hand, there were regular recruitments of allies in the Macedonian army, loyal to Alexander the Great and on the other hand, the preservation of Macedonian economic sphere of influence in Thrace that was established by Philip II of Macedon and the inclusion of the allied Thracian lands into the Hellenistic world with all cultural and political consequences. All this is discussed in detail.
Keywords: Alexander the Great, Thrace, Philip II of Macedon, strategic goals, Hellenistic world, military campaign, Macedonian economics.
Качено от unimedia
Размер 60 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 313 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика