Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Нидерландски сребърни монети в българските земи (1576 – 1699) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Нидерландски сребърни монети в българските земи (1576 – 1699)
Информация Автор: Красимир Кръстев
Научен редактор: проф. дин Иван Йорданов

Рецензенти: проф. дин Иван Русев
доц. д-р Женя Жекова
доц. д-р Иво Топалилов

Коректор: доц. д-р Десислава Иванова
ISBN 978-619-201-306-6
Шумен, 2019

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
© Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“
Шумен, 2019
=========================

Предговор
Извори
Историография
Политическо и икономическо развитие на Нидерландия и
Османската империя през XVI – XVII в.
Политическо и икономическо развитие на Нидерландия през XVI – XVII в.
Земите по долните течения на реките Рейн и Маас до 1575 г. Испанска Нидерландия
Икономическо развитие на Испанска Нидерландия и Съединените провинции през XVI – XVII в.
Политическо и икономическо развитие на Османската империя през XVI – XVII в.
Вътрешно и външнополитическо развитие
Икономическо развитие
Икономическо развитие през XVI в. (до 1585 г.)
Икономиката по време на кризата от 1585 г.
Девалвация на акчето и навлизане на европейски монети
Нидерландско-османски търговски контакти през XVI – XVII в.
Нидерландските сребърни монети през XVI – XVII в. Типове, номинали и разпространение
Обща характеристика
Типове, номинали и варианти
Филипсталер
Рийксталер
Нидерландски рийксталер
Принсталер (шлемов рийксталер)
Западнофризийски рийксталер
Дукатон (сребърен рийдерталер, сребърен рийдер)
Фризийски рийдерталер
Гербов рийксталер
Арендсталер
Арендсрийксталер
Сребърен дукат
Статенталер
Бургундски круисрийксталер
Талер от 30 стуйвера
Лестърски реал
Лестърски рийксталер
Льовенталер
Провинциален льовенталер
Градски льовенталер
Флорин
Гулден
Монетосечене в отделните нидерландски провинции и градове – централни, провинциални и градски емисии
Холандия
Фризия (Фрисландия)
Западна Фризия (Западна Фрисландия)
Гелдерланд
Оверийсел
Зеландия
Утрехт
Кампен
Давентер
Зволе
Разпространение на нидерландските сребърни монети
Нидерландски сребърни монети от XVI – XVII в. в българските земи под османска власт
Провинция Холандия
Провинция Фризия (Фрисландия)
Провинция Западна Фризия (Западна Фрисландия)
Провинция Гелдерланд
Провинция Оверийсел
Провинция Зеландия
Провинция Утрехт
Град Кампен
Град Давентер
Град Зволе
Съкровища, съдържащи нидерландски монети от XVI – XVII в. от територията на днешна България
Стойност на нидерландските монети в българските земи под османска власт през XVI – XVII в.
Заключение
Съкращения
Литература
Каталог
Списък на таблиците, фигурите и картите
Dutch silver coins in the Bulgarian lands, 1576 – 1699 (abstract)

=========================
На съпругата и децата ми!

Изследването се издава с финансовата подкрепа на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.
Качено от unimedia
Размер 12238.03 Kb
Рейтинг Гласове: 2 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 361 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика