Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> МЕТАКОГНИЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие МЕТАКОГНИЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
Информация Автор: Гергана Герова

РЕЦЕНЗЕНТИ:
проф. д-р Наталия Витанова-Маринова
доц. д-р Стефка Динчийска

НАУЧЕН РЕДАКТОР: проф. д-р Виолета Атанасова

КОРЕКТОР: проф. д-р Надка НиколоваКатедра по журналистика и масови комуникации

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Шумен, 2019

Тази книга е предназначена за учители, педагози, психолози, университетски преподаватели, както и за всички, които проявяват интерес към проблемите на образованието. Настоящият труд няма претенции да обхване всички измерения на разгледаната проблематика. В него са презентирани и анализирани идеите и възгледите за метакогницията и метакогнитивните стратегии в процеса на обучение; представени са резултати от емипирично изследване, свързано с метакогнитивните стратегии, които използват студентите при изучаването на чужд език, и с това как подхождат към текстове за четене на роден и чужд език.
=========================
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
УВОД
ПЪРВА ГЛАВА: Теоретични аспекти на проблема за метакогницията и метакогнитивните стратегии в процеса на обучение
Кратка история на възникването на метакогницията
Дефиниции на понятието „метакогниция“
Психологически аспекти на метакогницията
Метакогницията в образованието
ИЗВОДИ ОТ ТЕОРЕТИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
ВТОРА ГЛАВА: Емпирично изследване на метакогницията на студентите при изучаването на чужд език и в частност при умението четене
Анализ на резултатите
ИЗВОДИ ОТ ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Качено от unimedia
Размер 3272.33 Kb
Рейтинг Гласове: 1 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика