Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> КСЕНОЛОГИЯ [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие КСЕНОЛОГИЯ
Информация Автор: Снежана Бойчева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Шумен, 2020

Анотация
Учебникът „Ксенология” е предназначен за теоретична и практическа подготовка (интеркултурен тренинг) в сферата на академичното образование на студенти от хуманитарните специалности (фолологии, журналистика, връзки с обществеността, икономика, туризъм), които изучават дисциплината Ксенология като задължителна, избираема или факултативна в рамките на курса на обучение за образователно-квалификационната степен „бакалавър”, както и за студенти в магистърски програми с насоченост към интеркултурните взаимотношения и изискващи владеенето на ключови интеркултурни компетенции.
Всяка тема въвежда в достъпна форма основни понятия и проблеми, които позволяват ползването на препоръчаната допълнителна литература. Te са основа за последващи дискусии върху конкретни въпроси и за решаването на задачите за самоподготовка, предложени в края на темите и подтемите.
Целта на теоретичните постановки и практическите упражнения е въвеждането в сложната материя и многостранните аспекти на интеркултурните отношения, развиването на чувствителността за другия (другостта), за чуждия (чуждостта), което в обратен ракурс ще позволи разширяване на познанията за собствената културна идентичност. Този процес на „влизане” в другостта култивира качества като комуникативност в разнокултурна среда, аналитичност, смяна на гледната точка (мултиперспективa), емпатия, толерантност, креативност.
=========================
Съдържание

МОДУЛ 1: Ксенология - основни понятия и проблеми
1. Предмет, методи на изследване, понятието култура
2. Категориите чуждо и свое. Основни проблеми на ксенологията

МОДУЛ 2: Основни модели на взаимодействие с чуждостта
1. Модели на взаимодействие с другостта (чуждостта)
2. Културноспецифични особености в езиците, всекидневната комуникация, бизнес отношенията и научните дебати

МОДУЛ 3:Медии и чуждост. Литература и чуждост
1. Медии и чуждост
2. Литература и чуждост

Библиография
Качено от unimedia
Размер 1294.56 Kb
Рейтинг Гласове: 4 │ Средна оценка: 4/5.


Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 13 (0 Регистрирани потребители 13 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика