Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Учебно помагало по дисциплината „Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)“ . Ново, преработено и допълнено издание на MODUL TEXT [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Учебно помагало по дисциплината „Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)“ . Ново, преработено и допълнено издание на MODUL TEXT
Информация Автор: Антоанета Димитрова

Учебно помагало
по дисциплината „Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)“

TEXT
Учебно помагало по дисциплина Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)
Ново, преработено и допълнено издание на MODUL TEXTРецензент
проф. д.ф.н. Ана Димова

Научен редактор
проф. д-р Марийка Димитрова

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен 2020 г.

Учебното помагало „TEXT“ е предназначено за обучение по раздел „Текст“ на дисциплината Германистична лингвистика IV част (Текст и стил), задължителна за специалност „Приложна германистика“ в ОКС „бакалавър“, както и за специалности „НФ – Лингвистика и превод“ (неспециалисти) и „НФ – ЕОТБ“ (неспециалисти) в ОКС „магистър“ при ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Още тук следва да се подчертае, че раздел Текст и раздел Стил са органично свързани, на което се дължи органичната връзка между помагало „TEXT“ и помагало „STIL“.

Помагалото обхваща основни тематични области от лингвистиката на текста и има за цел изграждане и затвърждаване на компетентности и умения за текстолингвистичен анализ на текстове, принадлежащи към различни текстови и литературни жанрове.
Тези компетентности и умения са от немаловажно значение за обучението по теория на превода и за компетентностите и уменията в преводаческия процес.
След очертаване на мястото на текстолингвистиката между други науки, които се занимават с текста (теология, история, журналистика, литературознание и др.), се разглежда междудисциплинната връзка между текстолингвистика, стилистика и теория на превода. Студентите се запознават с развитието на текстолингвистиката, с водещи теории и актуални тенденции, със схващанията за текста в основните направления на текстолингвистиката, с критериите за текстуалност, с видовете тематични прогресии, с основните форми на тематично разгръщане, както и със структурата и текстоизграждащите елементи на различни текстови жанрове.
При практическите задачи се акцентува върху особености на отделни жанрове и на и текстолингвистичния анализ.
Представени са разработки на студенти – изпълнение на поставени след темите задачи, както и публикувана статия по проблематиката (в съкратен вариант), при което проличава интердисциплинарната връзка между дисциплините „Текст и стил“ и „Ключови компетентности в академичната сфера“.
Помагалото съдържа два теста с по 20 въпроса от различно естество и има за цел проверка на придобитите знания и умения по раздел Текст от дисциплината Германистична лингвистика IV част (Текст и стил).
=========================


TEXT

Inhaltsverzeichnis
THEMA 1. Der Text in den verschiedenen Wissenschaften.
Interdisziplinäre Beziehungen zwischen Textlinguistik, Stilistik und
Übersetzungswissenschaft 5
1.1. Der Text in den verschiedenen Wissenschaften (Überblick) 5
1.2. Interdisziplinäre Beziehungen zwischen Textlinguistik, Stilistik und
Übersetzungswissenschaft 8
Textlinguistik und Stilistik 8
Textlinguistik und Übersetzungswissenschaft 9
Stilistik und Übersetzungswissenschaft 10
Fragen und Aufgaben 12
THEMA 2. Zur Geschichte und Entwicklung der Textlinguistik.
Gliederung und Textauffassungen 15
2.1 Vorläufer der Textlinguistik (Überblick) 15
2.2 Gliederung der Textlinguistik und Textauffassungen 16
Fragen und Aufgaben 18
THEMA 3. Kriterien der Textualität 23
Fragen und Aufgaben 32
THEMA 4. Thematische Progressionen.
Grundformen der thematischen Entfaltung. Das Makrostrukturkonzept 43
4.1 Thematische Progressionen 43
4.2 Grundformen der thematischen Entfaltung 44
4.3 Das Makrostrukturkonzept 45
Fragen und Aufgaben 46
THEMA 5. Die Textsorten 47
5.1 Die Textsorten in der Textlinguistik 47
5.2 Die Textsorten in der Übersetzungswissenschaft 49
Fragen und Aufgaben 51
TEST 1 60
TEST 2 63
ANHANG 66
TEXT 1: Rezension von Amani Kassem über das Buch „Textsorten im Deutschen“
von Christian Fandrych und Maria Thurmair 66
TEXT 2: Antoaneta Dimitrova. Die Textsorte Reiseführer-Artikel – Textaufbau
und sprachliche Gestaltung im Deutschen (anhand Reiseführer über Bulgarien) 70
LITERATURVERZEICHNIS
Качено от unimedia
Размер 1060.03 Kb
Рейтинг Гласове: 1 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика