Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Учебно помагало по дисциплината „Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)“.Ново, преработено и допълнено издание на MODUL STIL [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Учебно помагало по дисциплината „Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)“.Ново, преработено и допълнено издание на MODUL STIL
Информация Автор: Антоанета Димитрова

Учебно помагало
по дисциплината „Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)“

STIL
Учебно помагало по дисциплина Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)
Ново, преработено и допълнено издание на MODUL STILРецензент
проф. д.ф.н. Ана Димова

Научен редактор
проф. д-р Марийка Димитрова

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен 2020 г.

Учебното помагало „STIL“ е предназначено за обучение по дисциплината Германистична лингвистика IV част (Текст и стил), задължителна за специалност „Приложна германистика“ в ОКС „бакалавър“, както и за специалности „НФ – Лингвистика и превод“ (неспециалисти) и „НФ – ЕОТБ“ (неспециалисти) в ОКС „магистър“ при ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Самото название на тази дисциплина “подсказва“ органичната свързаност на раздел Стил с раздел Текст, обуславяща органичното единство на помагало „STIL“ и помагало „TEXT“.
След очертаване на различни схващания за стила и методи за интерпретация на художествен текст се разглеждат отделни проблеми от макростилистиката и микростилистиката, основно с практическа насоченост, като се затвърждават знанията на студентите, придобити от обучението по литература.
Отделните теми съдържат междудисциплинна обвързаност между стилистика, лингвистика на текста и теория на превода.
При практическите задачи се акцентува върху особеностите на отделни жанрове и на стилистичния анализ.
Представени са разработки на студенти – изпълнение на поставени след темите задачи, както и част от дипломна работа (в съкратен вариант), при което проличава интердисциплинарната връзка между дисциплините „Текст и стил“ и „Ключови компетентности в академичната сфера“.
Помагалото съдържа два теста с по 20 въпроса от различно естество и има за цел проверка на придобитите знания и умения по раздел Стил от дисциплината Германистична лингвистика IV част (Текст и стил).

=========================


STIL

Inhaltsverzeichnis
THEMA 1. Stilauffassungen und Methoden der Interpretation 5
Fragen und Aufgaben 7
THEMA 2. Die Makrostilistik 11
2.1 Kommunikationsweisen 11
2. 2 Stilzüge 12
2. 3 Textsorten in der Stilistik 13
2.4 Redewiedergabe 13
Fragen und Aufgaben 14
THEMA 3. Die Mikrostilistik: Stilfiguren. Die Tropen als Figuren des Ersatzes 19
3.1 Stilfiguren 19
3.2 Die Tropen als Figuren des Ersatzes 23
Fragen und Aufgaben 24
THEMA 4. Das Wortspiel und seine Übersetzung 32
4.1 Zur Abgrenzung des Wortspiels vom Sprachspiel 32
4.2 Zur Wortspielforschung 33
4.3 Klassifikationen von Wortspielen 35
4.4 Beispiele für Wortspiele in Hermann Hesses Dichtungen 35
4.5 Techniken zur Übersetzung von Wortspielen 38
Fragen und Aufgaben 39
TEST 1 44
TEST 2 48
LITERATURVERZEICHNIS 51
Качено от unimedia
Размер 927.17 Kb
Рейтинг Гласове: 1 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 361 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 5 (0 Регистрирани потребители 5 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика