Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> МИЗЕРНО ЗАЕКВАНЕ… ИЛИ МЪЛЧАНИЕ?! ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД – ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие МИЗЕРНО ЗАЕКВАНЕ… ИЛИ МЪЛЧАНИЕ?! ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД – ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ
Информация Автор: Антоанета Димитрова

МИЗЕРНО ЗАЕКВАНЕ… ИЛИ МЪЛЧАНИЕ?! ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД – ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ

Рецензент:
доц. д-р Неврие Чуфадар
Научен редактор
доц. д-р Стефка Калева

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,
Шумен,2020

=========================

… kümmerliches Stammeln sei besser als Schweigen!
(бълг. „по-добре мизерно заекване, отколкото мълчание“)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Обозначението ПРЕДИСЛОВИЕ сигнализира чрез игровата деструкция двояк смисъл. От една страна, като “говорене за нещо предходно” това преди-слов-ие е Благодарност към Съдбата – и едно Посвещение.
Благодаря за шанса да познавам от студентските си години в Софийския университет проф. Павел Петков, проф. Емилия Стайчева, проф. Борис Парашкевов, доц. Харитина Костова- Добрева и доц. Ана Лилова, които осветиха пътя ми към германистиката, а по-късно, в Шуменския университет – проф. Елка Добрева, осветила пътя ми към текстознанието.
Благодарна съм за късмета, че познавам и черпя от професионализма на проф. Ана Димова, Magister ludi в лабиринтите на преводаческото изкуство.
На Ана Димова посвещавам “говоренето” – макар и на моменти като „мизерно заекване” и дори „мълчание“ – в следващите страници на тази книга!
От друга страна, като “говорене за нещо следващо” преди-словието очертава концептуалната рамка на монографията, която изкристализира от дългогодишните ми занимания по учебните дисциплини „Увод в теорията на превода“, „Специални теории на превода“, „Художествен превод“ и „Текст и стил“ в германистичните специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ при Шуменския университет.

=========================


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ПРЕГЛЕД НА ВИЖДАНИЯТА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРЕВОД
II. СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРЕВОД
1. Стихотворен превод
1.1 Схващания за стихотворния превод. Похвати при превода на стихотворения
1.2 Стихотворен превод – практико-приложен аспект
2. Сценични текстове и превод
2.1 Специфични моменти при превода на сценични текстове
2.2. Сценични текстове в превода – практико-приложен аспект
3. Заглавия и превод
3.1 Прагматично-функционален подход при превода на заглавия
3.2 Превод на заглавия – практико-приложен аспект
4. Реалии и превод
4.1 Похвати при превода на реалии
4.2 Реалии в превода – практико-приложен аспект
5. Метафори и превод
5.1 Метафора и когнитивна (концептуална) метафора – очертаване на понятията. Похвати при превода на метафори
5.2 Метафора безкрай: метафоричният свят на Виолета Кънчева. Проблемни моменти при превода на текстове от Виолета Кънчева
6. Словесни игри и превод
6.1 Езикова игра и словесна игра – очертаване на понятията. Похвати при превода на словесни игри
6.2 Словесна игра в превода – практико-приложен аспект
7. Прякори / прозвища, говорещи имена и превод
7.1 Похвати при превода на прякори/прозвища и говорещи имена
7.2 Прякори / прозвища и говорещи имена в превода – практико-приложен аспект
8. Езикови варианти и превод
8.1 Похвати при превода на езикови варианти
8.2 Езикови варианти в превода – практико-приложен аспект
ПОСЛЕСЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1: Два теста върху теория на превода
Приложение 2 Стихотворението „Flötenspiel“ от Х. Хесе в два руски превода
Приложение 3: Ана Димова. „За превода на драматически текст. Шилеровите Разбойници и преводите им на български език“ (статия)
Приложение 4: Говорещи имена във фентъзи епопеята „The Lord oft he Rings“ от Дж. Р. Р. Толкин в превод на български, немски и руски език
Приложение 5: Прякори/прозвища и говорещи имена в разкази на Чудомир в превод на немски език
Приложение 6: Фразеологизми в разкази на Чудомир в превод на немски език
БИБЛИОГРАФИЯ
Качено от unimedia
Размер 2434.46 Kb
Рейтинг Гласове: 3 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика