Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> РАЗЛИЧНАТА ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА МЕЖДУ ВОЙНИТЕ [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие РАЗЛИЧНАТА ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА МЕЖДУ ВОЙНИТЕ
Информация Автор:ХРИСТО БОЕВ

РАЗЛИЧНАТА ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА МЕЖДУ ВОЙНИТЕ
Първо издание

Рецензент: доц. д-р Юрий Проданов
Научен редактор: проф. д-р Петър Стоянович
Технически редактор: Дияна Боева

ISBN 978-619-201-458-2

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,
Шумен,2020

=========================
Посвещава се на 80 г. от завръщането на Добруджа в пределите на България

Had I the heaven's embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light;
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.
W. B. Yeats, “The Cloths of Heaven”*

* Да имах бродираните платове небесни,
извезани от златна и сребърна светлина,
сините и мрачни и тъмни платове
на нощта и светлината и полу-деня,
Бих ги прострял всите под твоите крака.
Но беден съм и имам само своите мечти
Прострял съм мечтите си под твоите крака
Внимателно пристъпи, понеже стъпваш върху моите мечти.

У. Б. Йейтс, „Небесните платове“


Този превод, както и всички други на небългарски текстове, е извършен от автора на изследването, освен ако не е указано друго. – Б. а.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор
Въведение
1. Нуждата от тази книга
2. Методология
3. Кратки творчески портрети: румънските автори и техните произведения
Глава I: Румънската междувоенна литература и Добруджа
1. Кратка предистория
2. Анексиране на региона от Румъния
3. Добруджа, видяна от Реджина Мария
4. Добруджа под румънско управление
5. Българският етнос в румънската добруджанска публицистика
6. Добруджа и румънската художествена литература

Глава II: Балчик: едно магическо място
1. Феноменология на мястото
2. Просветеният Ориент и Тенха жува
3. Първи впечатления
4. Паяжината на паяка, Произшествието, Една напразна смърт и Журнал през призмата на хронотопа
5. Балчик през годините в Журнал
6. Балчик и българският етнос: Божията майка от морето и Балчик

Глава III: Каварна: груба красота
1. Различният морски град
2. Хронотопът на морето в Йоана
3. Поетика на затворените пространства: Йоана, Паяжината на паяка и Журнал
4. Мълчаливецът в Йоана и Паяжината на паяка
5. Българският етнос в Йоана
6. Естетика на смъртта в Йоана

Глава IV: Тутракан: болезненият спомен
1. Дунавският град и неговото значение
2. Тутракан и военният документален хронотоп
3. Битката във Военни спомени
4. Равносметка
5. Българският етнос във Военни спомени и Паяжината на паяка
Глава V: Румънската литература за Добруджа и Йовков
1. За Йовков и неговото творчество съвсем накратко
2. Предварителни нагласи
3. Избор на топоси: морето при Йовков
4. Физическо описание на региона при Йовков и Реджина Мария: Жетварят и Моята страна
5. Образът на мълчаливеца при Йовков, Серги, Холбан и Реджина Мария
6. Хуманизмът на Йовков и Топърчяну: Военна проза
7. Неосъщественият потенциал на една (не)възможна държава: Нае Йонеску в Журнал [Събота, 2 януари 1937]
8. Финалните думи от 1928 г. на един целогодишен (Еманоил Букуца)
9. Финалните думи от 2020 на друг целогодишен (автора)

Епилог
Библиография
Качено от unimedia
Размер 2948.38 Kb
Рейтинг Гласове: 9 │ Средна оценка: 4.56/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика