Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“ [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“
Информация Автор:Снежана Бойчева

Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“

Научен редактор:
проф. д.ф.н. Елка Добрева

Рецензенти:
проф. д.ф.н. Елка Добрева
доц. д-р Антоанета Димитрова
доц. д-р Елена Савова

Техническо оформление:
доц. д-р Даниела Кирова ISBN 978-619-201-467-4

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” – Шумен, 2021

=========================
Ако се различавам от теб, това не само не те ощетява, но те и обогатява!
Антоан дьо Сент-Екзюпери
*
За да се определи някой като чужд или нещо като чуждо, трябва да се конституира отношение между това, което се смята за свое, и това, което не се разглежда като принадлежащо към своето. За чуждо може да се говори единствено в случаите, в които присъства представата за своето.
Карл Валентин
*
Хората повече от всичко обичат да слагат етикети, което веднъж завинаги ги освобождава от необходимостта да мислят.
Съмърсет Моъм
*
Член 4, алинея 1 от Закона за защита от дискриминация:
Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Съдържание
За нуждата от това изследване
Вместо увод
ПЪРВА ЧАСТ: Интеркултурност и „образование“
Аспекти на отношението свое – чуждо
Метаморфози на свое и чуждо
Памет. Чуждостта в диахронен план
Стереотипи и предразсъдъци
Интракултурна чуждост
Бизнес и интеркултурност
Архитектура. Ментални измерения
Брутно национално щастие вместо брутeн национален продукт
Българите по света и у нас
Маргинализиране на Другия. Активна толерантност
Хуманизмът – културна универсалия
Духовност и култура
Основни модели на взаимодействие с чуждостта (обобщение)
ВТОРА ЧАСТ: Ксенологични аспекти на пътуването
Странстващият човек vs масовия турист
Храненето – основен културен ритуал
Примери за културноспецифична информация
ТРЕТА ЧАСТ: Литература и чуждост
Свое и чуждо в литературни „пътеписи“ за България
(Илзе Тилш, Ангелика Шробсдорф, Михаел Бузелмайер)
Свое и чуждо у автори „мигранти“ („мигрантска литература“)
Непознатият съсед. Турция и България през погледа на
автори „мигранти“ (Емине Йоздамар, Зафер Шеночак,
Илия Троянов, Димитър Динев)
Транстопоси. Не-места, non-lieux, Nicht-Orte (Емине Йоздамар,
Феридун Заимоглу, Илия Троянов, Димитър Динев)
Аспекти на космополитизма в есеистиката на Илия Троянов
Обобщение
Библиография
Приложения
Приложение 1: Метаморфози на свое и чуждо
Приложение 2: Стереотипите
Приложение 3: Културни различия, културни универсалии
Приложение 4: България и другите
Приложение 5: Разновидности на чуждостта
Качено от unimedia
Размер 3740.77 Kb
Рейтинг Гласове: 5 │ Средна оценка: 4.2/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 361 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 5 (0 Регистрирани потребители 5 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика