Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел
Информация Автор: Айля Илиязова

Научен редактор:
доц. д-р Даниела Кирова

Рецензенти:
проф. д.ф.н. Снежана Бойчева
проф. д-р Димитър Попов

Коректор:
доц. д-р Ганка Янкова

Дизайн на корицата:
Арзу Илиязова


ISBN 978-619-201-535-0 (print)
ISBN 978-619-201-536-7 (online)

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021

Съдържание
Увод
ПЪРВА ГЛАВА
Теоретична и терминологична рамка на изследването
1. Интелект, интелигентност
2. Интелигентна система, интелигентно поведение
3. Лингвистична интелигентност. Социална интелигентност
4. Интелектуална рефлексия
5. Рефлексия и диалогично ориентирана комуникация за култура на съвместност на мисленето.
6. Комуникативна среда. Динамика на комуникационните връзки
7. Форми на устно общуване, основа на логико-ментално поле: диалог, дискусия, дебати
8. Мислене. Менталност.
9. Взаимоотношения между мисловна дейност, съзнание и езикова структура
10. Речево въздействие
11. Взаимодействие: сътрудничество, опозиция, превъзходство
12. Еквивалентност. Семантична еквивалентност
ВТОРА ГЛАВА
Езикова и когнитивна парадигма на концептите сътрудничество, опозиция и превъзходство
1. Езикова и когнитивна парадигма на концепта сътрудничество
1.1. Езикова и когнитивна парадигма на концепта сътрудничество в немския когнитивно-лингвистичен континуум: семантична трансформация на съвместността в мисленето
1.2. Сътрудничеството: общуване на мозъци. Технология на сътрудничеството
2. Езикова и когнитивна парадигма на концепта опозиция. Лексикални езикови обекти в дискусията в немскоезична академична среда
3. Езикова и когнитивна парадигма на концепта превъзходство
3.1. *Квадратурата на дебата и сценарият на мисълта: глаголни лексеми с префикс über-
3.2. Задаването на въпроси и динамиката на мислене в немскоезичен дискурс
ТРЕТА ГЛАВА
1. Интелект и динамика на комуникативната среда
1.1. Рефлексия и комуникативна среда
1.2. Комуникативен октагон: аспекти на интелигентността през призмата на комуникативната среда
2. Мисловност: ментални измерения и езикова семантика
2.1. Мисълта между рационалното и интуитивното. Смислови (понятийни) синоними на лексемата Gedanke в немския език
2.2. Семантични параметри на глаголни лексеми за когнитивни
действия в немскоезичния дискурс
Заключение
Библиография
Лексикографски източници
Научна литература
Интернет източници
Приложения
Приложение 1 – Технология на сътрудничеството
Приложение 2 – Комуникативен октагон
Приложение 3 – Спирала на дискусионната перспектива
Приложение 4 – Кръгова диаграма на мнението
Приложение 5 – Триъгълник на мисълта:
Триъгълник на мисълта 1
Триъгълник на мисълта 2
Приложение 6 – *Квадратура на дебата
Качено от unimedia
Размер 4962.7 Kb
Рейтинг Гласове: 10 │ Средна оценка: 5/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 364 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 4 (0 Регистрирани потребители 4 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика