Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> СЕМАНТИКАТА НА ХРАМА В КАНОНИЧНИ ТЕКСТОВЕ ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие СЕМАНТИКАТА НА ХРАМА В КАНОНИЧНИ ТЕКСТОВЕ ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
Информация Автор: Валентина Кулева (e-mail:v.kuleva@shu.bg),
студент в магистърска програма „Семиотика на културата“


Темата е разработена по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Научен ръководител: доц. д-р Грета Стоянова

Рецензент: проф. д-р Страшимир Цанов


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА „ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
2021
=============================
Abstract: There has always been a sacred place in the beliefs and traditions of human societies. In the Christian religion, this place is the temple, which has always had a special status in human civilization. The temple is a cultural phenomenon and one of the most emblematic phenomena of the cultural heritage of mankind and Bulgaria in particular. In the article, the theme of the church is traced in the works of old church slavonic authors such as Konstantin Preslavski, Kliment Ohridski, Ioan the Exarch, Peter Chernorizets. The texts from the First Bulgarian Kingdom comment on examples of the presence of the church with its direct meaning of a church building and its metaphorical meaning as a symbol of purity of soul..
Keywords: Temple, sacred place, old church slavonic authors, traced, church building, cultural heritage, First Bulgarian Kingdom
Качено от unimedia
Размер 337.05 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика