Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> ИНОВАЦИОНЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ И ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА ОТ ПРЕСЛАВ [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие ИНОВАЦИОНЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ И ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА ОТ ПРЕСЛАВ
Информация Автори:
ст. преп. Божидар Стоянов/Bozhidar Stoyanov (е-mail b.stoyanov@shu.bg)
Катедра Г еодезия , Шуменски университет Епископ Константин Преславски

ст. преп. Емануил Стоянов/Emmanuel Stoyanov (e-mail:e.stoyanov@shu.bg)
Катедра Компютърна информатика , Шуменски университет Епископ Константин Преславски

доц. д р Грета Стоянова/Greta Stoyanova (e-mail:g.stoyanova@shu.bg)
Катедра История и теория на литературата и Научен център "Преславска
книжовна школа", Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Физик Пенчо Маркишки, Институт по астрономия с НАО при БАН и катедра „Астрономия“ при СУ „Св. Климент Охридски“.
Email : pmarkishki@astro.bas.bg


Рецензент:
проф . д р Веселин Панайотов
Шуменски университет Епископ Константин Преславски


Публикацията е разработена по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката /2019-2021/.

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
КАТЕДРИ ПО "ГЕОДЕЗИЯ" И "КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА".
2022
=============================
Abstract: The article offers the results of an interdisciplinary study in which an innovative astronomical and photogrammetrical approach is applied for the study of the Round Church of medieval Preslav. A well-grounded hypothesis is presented for the beginning of the construction, as well as specifying of the saint to whom the temple is dedicated. It is proposed that the day when the orientation of the temple was determined in relation to the directions of the world was September 26, CE 893. Respectively, the saint to whom the Round Church is dedicated is St. John the Apostle. The proposed method of dating the medieval construction of a church by applying photogrammetrical photography and building a digital altitude model and an ortho-photo plan, combined with the conducting of archeo-astronomical simulations, could also be used in the research of other temples for which it is initially clear which saint they are dedicated to.

Keywords: Archeoastronomy; Photogrammetry; the Round Church; Preslav; Tudor Doksov; St. John the Apostle; a Digital Model
Качено от unimedia
Размер 6427.24 Kb
Рейтинг Гласове: 13 │ Средна оценка: 4.92/5.


Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 361 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 3 (0 Регистрирани потребители 3 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика