Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Глосар на фразеологични единици в немския и българския език [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Глосар на фразеологични единици в немския и българския език
Информация Автор: АЙЛЯ ИЛИЯЗОВА


Редактор: доц. д-р Даниела Кирова
Рецензент: проф. д.ф.н. Снежана Бойчева

Дизайн на корицата: Арзу Илиязова

Айля Илиязова – автор, 2022
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“
ISBN 978-619-201-654-8

На дъщеря ми, Арзу Илиязова
Фразеологичните единици, представени в настоящия глосар, представляват корпус от ексцерпирания материал към монографията на автора „Ценностни ориентации в немската и българската фразеология“. На базата на лексикографски източници на немски и български език са групирани фразеологизми според ценностни модели на германската и българската културна общност. Въз основа на този корпус в дисертационния труд бе направен съпоставителен анализ, който отразява приликите и разликите между ценностните ориентации на двете общности.
Първоначално се оформи идеята, ексцерпираният материал да бъде включен към дисертационния труд като Приложения, но впоследствие, поради големия брой съпоставени фразеологични единици, той бе отделен като самостоятелно книжно тяло. Корпусът от фразеологими е разделен на две части, като в частта немски корпус са отразени и българските семантични съответствия, разбира се, там, където са намерени такива. В края на речника са предложени и съкращения, както и лексикографски източници в азбучен ред.
Избираемата дисциплина „Език и ценностни ориентации“, чийто лекционен курс авторът води със студенти-бакалаври, специалност „Приложна германистика“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“, наложи от само себе си необходимостта, съпоставеното фразеологично богатство на немски и български език да бъде достъпно във вид, позволяващ на всеки интересуващ се от тази област на изследване да задоволи своето любопитство и професионален интерес, като разполага с неговия удобен електронен вариант. Авторът си пожелава той да бъде използван ефективно и многократно, като се надява, че този глосар ще улесни работата не само на студенти-германисти, но и на докторанти, както и на колеги-германисти!
Качено от unimedia
Размер 3971.64 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 364 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 4 (0 Регистрирани потребители 4 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика