Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Библиотека -> Ефектите на социалните мрежи в ерата на постистината Социални мрежи и демокрация [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Ефектите на социалните мрежи в ерата на постистината Социални мрежи и демокрация
Информация Автор: Дебора Мирославова Данчева
специалност Журналистика и реклама, Фак № 1910330003


Научен ръководител:
доц. д-р Юрий Проданов

Рецензент:
Гл.ас. д-р Ася Асенова


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
2021 г.

=============================
Резюме: Статията разглежда ефектите и похватите на технологиите в новите медии,основно социалните мрежи, които се намесват и изземват ролята на трацдиционните медии. От гледна точка на техния информативен характер, те сериозно се намесват в социалните отношения, постулират нови представи за информираност и истина и се ражда абсурдния неологизъм „постистина”.
Ключови думи: нови медии, социални мрежи, демокрация, постистинаобразователна функция, периодичен печат, област на познание.

Abstract: The article examines the effects and approaches of technology in new media, mainly social networks, which intervene and usurp the role of traditional media. From the point of view of their informative nature, they seriously intervene in social relations, postulate new notions of awareness and truth, and the absurd neologism "post-truth" is born.
Key words: new media, social networks, democracy, post-truth

Качено от unimedia
Размер 76.17 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 361 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 5 (0 Регистрирани потребители 5 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика