Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Словарь компьютерных терминов [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Словарь компьютерных терминов
Информация Автор: ДИЯНА НИКОЛОВА

Редактор: проф. д-р Надка Николова
Рецензенти: проф. д-р Станимир Станчев
проф. д-р Елена Сточнова

ISBN 978-619-7218-27-5
Художествено оформление и предпечатна подготовка:
Илиян Петков

Издателство
печат "Химера" ООД - Шумен
2016

Речникът на компютърните термини е предназначен за непрофесионалисти, ползващи в ежедневието си информационните технологии (ИТ). Терминологията в тази област е нестабилна и е на ниво формиране, поради високата динамика в бранша. Тя намира място в много специализирани речници на руски и български език, но поради бързото развитие в областта на ИТ, много от терминоединиците за кратко време остаряват.
Целта на речника е на достъпен език да бъдат обяснени най- популярните термини от сферата на ИТ, основно от стандартните софтуерни ОШсе пакет под управлението на операционната система ШтсюУ5, така и в най-използваните браузъри за работа в Интернет. В повечето случаи речниците са професионално ориентирани за специалисти, занимаващи се с обработка на данни, програмиране и т.н. и тълкуванията в тях често са неразбираеми за начинаещия компютърен потребител.
Този речник има научно-изследователска, лингвистична, учебно-методическа и чисто прагматична цел. Настоящото издание може да служи като пособие, допълващо други учебници, учебни помагала и справочници, необходими за специализирано езиково обучение, в обучението по информационни технологии в училищата и университетите, приложим е навсякъде, където се използват компютри, интерактивни дъски, мултимедийни или комуникационни технологии (смарт телевизори, смартфони, домашни или работни виртуални мрежи) и др.
Словникът включва най-често срещаните „компютърни термини", които тук се тълкуват в по-широк смисъл. Речникът е преводен, но съдържа определения и обяснения на някои професионални термини (еднословни, термини словосъчетания, композита, абревиатури). Освен това са включени професионализми, преходни и жаргонни единици, с които се сблъскваме ежедневно в работата си с компютър в процеса на „общуване" чрез новите ИТ, компютърни периферии, интернет и свързаните с тях научна литература, пособия и документация.
Систематично речникът се състои от две части. В основната част са поместени в азбучен ред (А-2) термините: на първо място на английски език с обозначен пореден номер в началото (1094), следва съответният термин на руски език (1216) и на последно място българският еквивалент (1192). Със знак (*) са отбелязани жаргонните единици - в руски език (606) и в български език (420).
Втората част се състои от азбучни указатели, в които са изброени руските и българските термини и на жаргонните единици от първата част, позволяващи да се използва лесно триезичния [английско - руско - български) речник.
При съставяне на корпуса и обясненията са използвани различни двуезични речници и други електронни ресурси, които отразяват състоянието на терминосистемата към средата на 2015 година. Някои от единиците предполагат допълнителен превод и обяснение, поради липса на българско и/или руско съответствие, а определенията са адаптирани с оглед насочеността на речника.
Тематично са засегнати всички групи от конкретната терминосистема, а именно: устройство на компютъра и средства на ИТ [ИТ-оборудване, потребителски интерфейс, съставни части на компютърните технологии); продукти на програмното осигуряване [програмни продукти, текстови редактори, файлове, фирми- производители); работа с компютър [операции, команди, ответни действия на компютъра); човек в ИТ-среда [специалисти, ползватели) и последната група Глобална мрежа/Интернет [светът на Интернет, комуникация в Интернет, обезпечаване на Интернет).
Качено от unimedia
Размер 26999.24 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 361 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 4 (0 Регистрирани потребители 4 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика