Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> ЕЗИКОВЕДСКА РУСИСТИКА В БЪЛГАРИЯ Библиографски указател 2014 – 2021 [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие ЕЗИКОВЕДСКА РУСИСТИКА В БЪЛГАРИЯ Библиографски указател 2014 – 2021
Информация Езиковедска русистика в България: Библиографски указател (2014 – 2021). (2023)

Под ред. на Е. Стоянова, И. Петрова, Ст. Петкова-Калева. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 159 С.

Библиографският указател на българската езиковедска русистика е съставен от Катедрата по руски език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" с активното участие и съдействие на изследователи по руски език от различни български научни и образователни институции. Библиографията обхваща периода от 2014 до 2021 година.
Описанието и разпределението на трудовете по аспекти е извършено от самите автори. Редакционната колегия си позволи само някои корекции, свързани с оформлението и уеднаквяването на заглавията на общите печатни издания. Всеки раздел съдържа информация за защитени дисертации, монографии, студии и статии, а също така и речници, учебници и ръководства.

Linguistic Russian Studies in Bulgaria: Bibliographical Index (2014 - 2021).(2023) Edited by E. Stoyanova, I. Petrova, St. Petkova-Kaleva. Shumen: Konstantin Preslavsky Publishing House. 159 Р.
The Bibliographical Index of Linguistic Russian Studies in Bulgaria was compiled by the Department of Russian Language Studies at Konstantin Preslavsky University of Shumen with the assistance of Russian language researchers from various Bulgarian scientific and educational institutions. The bibliography covers the period from 2014 to 2021.
Языковедческая русистика в Болгарии. Библиографический указатель (2014–2021). (2023) Под ред. Е. Стояновой, И. Петровой, С. Петковой-Калевой. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 159 С.
Библиографический указатель болгарской языковедческой русистики составлен кафедрой русского языка Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского при активном участии и помощи исследователей из различных болгарских научных и образовательных институций. Библиография охватывает период с 2014 по 2021 год.

Редактори:
проф. д-р Е. Стоянова, доц. д-р Ст. Петкова-Калева, доц. д-р И. Петрова.

ISBN 978-619-201-738-5

Качено от unimedia
Размер 2003.52 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения -
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 356 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 10 (0 Регистрирани потребители 10 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика