Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги [ Търси ]

Файлов архив
  Заглавие Гласове Изтегляния Прегледи
Глосар на фразеологични единици в немския и българския език 0 1 8
ТУРСКО – БЪЛГАРСКО – РУМЪНСКО – АНГЛИЙСКИ РЕЧНИК 0 9 56
СКАНДАЛЪТ (Серия Обществени комуникации 11) 0 58 305
РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел 7 92 705
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 1 56 438
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ 1 127 750
EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK Учебно помагало по дисциплина УВОД В ГЕРМАНИСТИЧНАТА ЛИНГВИСТИКА 0 72 447
АВТОРИ, АВТОРИТЕТИ, АВТОРИТАРИЗЪМ (Обществени комуникации 10) 0 78 442
Да изваеш свят от глина Романът „Глина“ на Виктория Бешлийска – паралелни прочити 1 73 409
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩЕНИЙ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ 1 87 423
Литература и памет. Комунистическата диктатура в „българските” романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров 1 91 582
Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“ 2 202 793
ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас) 9 293 1022
РАЗЛИЧНАТА ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА МЕЖДУ ВОЙНИТЕ 8 149 938
СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯТ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛЕКСИКА НА СТУДЕНТИТЕ РУСИСТИ 0 124 507
 

Статистистическа информация за файловете
Има 338 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

5 Страници 1 2 3 4 5 
Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика