Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги [ Търси ]

Файлов архив
  Заглавие Гласове Изтегляния Прегледи
ГРАНИЦАТА/ Серия Обществени комуникации, кн.12 / 0 9 72
Краткий русско-болгарский словарь–справочник (термины и определения основных понятий в области автомобилестроения и приборостроения) 0 7 62
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЬІ ТЕРМИНОЛОГИИ ТЯЖЕЛОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 0 12 95
Словарь компьютерных терминов 0 7 76
Глосар на фразеологични единици в немския и българския език 0 44 299
ТУРСКО – БЪЛГАРСКО – РУМЪНСКО – АНГЛИЙСКИ РЕЧНИК 1 25 140
СКАНДАЛЪТ (Серия Обществени комуникации 11) 0 70 416
РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел 7 117 851
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 1 70 524
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ 1 150 960
EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK Учебно помагало по дисциплина УВОД В ГЕРМАНИСТИЧНАТА ЛИНГВИСТИКА 0 89 499
АВТОРИ, АВТОРИТЕТИ, АВТОРИТАРИЗЪМ (Обществени комуникации 10) 0 97 507
Да изваеш свят от глина Романът „Глина“ на Виктория Бешлийска – паралелни прочити 1 87 445
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩЕНИЙ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ 1 99 477
Литература и памет. Комунистическата диктатура в „българските” романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров 2 107 634
 

Статистистическа информация за файловете
Има 345 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

5 Страници 1 2 3 4 5 
Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика