Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги [ Търси ]

Файлов архив
  Заглавие Гласове Изтегляния Прегледи
СКАНДАЛЪТ (Серия Обществени комуникации 11) 0 2 14
РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел 5 36 284
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 0 8 84
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ 1 53 264
EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK Учебно помагало по дисциплина УВОД В ГЕРМАНИСТИЧНАТА ЛИНГВИСТИКА 0 33 226
АВТОРИ, АВТОРИТЕТИ, АВТОРИТАРИЗЪМ (Обществени комуникации 10) 0 32 216
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩЕНИЙ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ 1 56 331
Литература и памет. Комунистическата диктатура в „българските” романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров 1 44 345
Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“ 2 132 559
ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас) 8 214 742
РАЗЛИЧНАТА ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА МЕЖДУ ВОЙНИТЕ 6 103 630
СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯТ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛЕКСИКА НА СТУДЕНТИТЕ РУСИСТИ 0 92 387
МИЗЕРНО ЗАЕКВАНЕ… ИЛИ МЪЛЧАНИЕ?! ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД – ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ 2 158 580
ЛЕКСИКА ЗА НАЗОВАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОЛОГА 0 140 565
Учебно помагало по дисциплината „Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)“.Ново, преработено и допълнено издание на MODUL STIL 1 141 552
 

Статистистическа информация за файловете
Има 334 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

5 Страници 1 2 3 4 5 
Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика