Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги [ Търси ]

Файлов архив
  Заглавие Гласове Изтегляния Прегледи
СКАНДАЛЪТ (Серия Обществени комуникации 11) 0 28 144
РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел 5 60 443
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 1 28 192
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ 1 75 414
EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK Учебно помагало по дисциплина УВОД В ГЕРМАНИСТИЧНАТА ЛИНГВИСТИКА 0 44 296
АВТОРИ, АВТОРИТЕТИ, АВТОРИТАРИЗЪМ (Обществени комуникации 10) 0 45 316
Да изваеш свят от глина Романът „Глина“ на Виктория Бешлийска – паралелни прочити 1 53 358
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩЕНИЙ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ 1 68 371
Литература и памет. Комунистическата диктатура в „българските” романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров 1 68 416
Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“ 2 175 671
ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас) 9 256 850
РАЗЛИЧНАТА ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА МЕЖДУ ВОЙНИТЕ 6 123 820
СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯТ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛЕКСИКА НА СТУДЕНТИТЕ РУСИСТИ 0 104 443
МИЗЕРНО ЗАЕКВАНЕ… ИЛИ МЪЛЧАНИЕ?! ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД – ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ 2 174 634
ЛЕКСИКА ЗА НАЗОВАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОЛОГА 0 152 636
 

Статистистическа информация за файловете
Има 335 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

5 Страници 1 2 3 4 5 
Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика