Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги [ Търси ]

Файлов архив
  Заглавие Гласове Изтегляния Прегледи
ГРАНИЦАТА/ Серия Обществени комуникации, кн.12 / 0 25 177
Краткий русско-болгарский словарь–справочник (термины и определения основных понятий в области автомобилестроения и приборостроения) 0 17 147
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЬІ ТЕРМИНОЛОГИИ ТЯЖЕЛОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 0 21 202
Словарь компьютерных терминов 0 18 183
Глосар на фразеологични единици в немския и българския език 0 59 444
ТУРСКО – БЪЛГАРСКО – РУМЪНСКО – АНГЛИЙСКИ РЕЧНИК 2 34 179
СКАНДАЛЪТ (Серия Обществени комуникации 11) 0 80 458
РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел 7 121 882
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 1 77 565
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ 1 163 1098
EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK Учебно помагало по дисциплина УВОД В ГЕРМАНИСТИЧНАТА ЛИНГВИСТИКА 0 106 543
АВТОРИ, АВТОРИТЕТИ, АВТОРИТАРИЗЪМ (Обществени комуникации 10) 0 107 568
Да изваеш свят от глина Романът „Глина“ на Виктория Бешлийска – паралелни прочити 1 100 469
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩЕНИЙ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ 5 111 528
Литература и памет. Комунистическата диктатура в „българските” романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров 2 115 676
 

Статистистическа информация за файловете
Има 348 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

5 Страници 1 2 3 4 5 
Брой потребители в областта за теглене: 1 (0 Регистрирани потребители 1 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика