Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Новини -> “Откак ме озари любов” – студентски семинар   
“Откак ме озари любов” – студентски семинар

Откак ме озари любов


“Откак ме озари любов”

Студентски семинар

18 октомври 2013


Факултет по Хуманитарни науки, ШУ “Константин Преславски”
Студентски семинар на втори и трети курс “Турска Филология”

Организатор: доц. д-р Йорданка Бибина, Катедра “Турска филология”, ШУ “Константин Преславски”

С любезното съдействие на Регионална Библиотека “Ст. Чилингиров”, гр. Шумен

На чаша кафе: презентации, разговори и размисли за Старата турска литература Заповядайте на 18 октомври 2013 г. от 10.00 часа в залата на Отдел “Изкуство” на ІІ етаж в Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров”

П р о г р а м а


Първо заседание

10.00 – 10.15 – Откриване и уводни думи от доц. д-р Йорданка Бибина, преподавател по Стара турска литература
10.15 – 10.30: Нурсен Ахмед Мехмед: Тюркският епос: Книгата на моя Дядо Коркут.
10.30 – 10.45: Айджан Йорданова Пенева: Любовта в творчеството на Юнус Емре.

10.45 – 11.00: Кафе пауза

Второ заседание

11.00 - 11.15: Риза Али Риза: Поезията на Джеляледдин Руми Мевляна.
11.15 – 11.30: Найлян Хабилова: Ашък Паша (1271-1332).
11.30 – 11.45: Гюнтер Сунай Ибрям: Ахмеди (1329-1413)
11.45 – 12.00: Зейнеб Азизова Мустафова: Сюлейман Челеби (1377 – 1411).

12. 00 – 12.30 – Дискусия
12.30 – 13.30 – Обедна почивка

Трето заседание

13.30 – 13.45: Надежда Иванова: Особености на ашъкско-сазовата литература. Пир Султан Абдал (1480–1550): Гласът на народа.
13.45 – 14.00: Семра Ахмед: Бурсалъ Ахмед Паша (? – 1509)
14.00 – 14.15: Улвие Улви Салих: Махмуд Абдал Баки (1526-1600)
14.45 – 15.00: Алиосман Хасан Алиосман: Фузули: историята на Лейля и Меджнун и метафората на красотата Хюсню Ашк.

15.00 – 15.15 – Кафе пауза

Четвърто заседание

15.15 – 15.30: Джунейд Ливент: Жената в османската поезия – Михри Хатун.
15. 30 – 15. 45: Серпил Седат Осман: Евлия Челеби и неговата “Книга на пътешествията” (Сеяхатнаме).
15.45 – 16.00: Боряна Христова: Белиг и “локализирането” на османската поезия в “Епохата на Лалетата”.
16.00 – 16.15: Фериде Ахмед: Недим – поетът на “Ляле Деври”.
16.15 – 16.30: Бекир Ахмед Бекир: Блясъкът на залеза – Шейх Галиб.

16.30 – 17.00 – Дискусия и закриване на семинара

17.00 – 18.00 – Музикална програма – Изпълнения на саз.
от Admin, понеделник, 07 октомври 2013 19:33, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика