Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Новини -> Програма на Студентско-преподавателски семинар на тема: „Намерени страници“/“Bulunmuş Sahifeler“   
Програма на Студентско-преподавателски семинар на тема: „Намерени страници“/“Bulunmuş Sahifeler“

Програма на Студентско-преподавателски семинар на тема Намерени страници
Организатор: Доц. Д-р Йорданка Бибина
Катедра Турски език и литература
Факултет по Хуманитарни науки
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

5 декември 2014
Регионална библиотека «Ст. Чилингиров», Шумен


І заседание
9.00 - Семра Хюсниева. Джеллаледин Руми.
9.15 - Хатидже Хасанова Карагьозова. Юнус Емре
9.30 - Фатме Шакир, YUNUS EMRE, “Султанът на народната поезия»
9.45 - Найлян Хабилова Рашидова. Михри Хатун.
10.00 - Фериде Билял Ахмед. Недим – поетът на “Ляле Деври”.
10.15 – 10.30 - КАФЕ ПАУЗА
...


ІІ заседание
10.30 - Гюлсюм. «Сервет.и Фюнун».
10.45 - Нурсен Ахмед Мехмед . Халиде Едип.
11. 00 - Боряна Христова: "Битието на обикновения човек в творчеството на Саит Фаик Абасъянък"
11.15 - Сабиха : Решат Нури
11.30 - Серпил Седат Осман. Чучулигата
11.45 - Семра Ахмед. Сабахаттин Али - Творецът- хуманист.
12.00 - Юлкяр Неджветова . Анализ на стихотворението "Gece" на Яхя Кемал Беятлъ.
12.15 – 12. 30 – ДИСКУСИЯ
12.30 – 13.30 – ОБЕДНА ПОЧИВКА

ІІІ заседание
13.30 - Улвие Улви Салиф, Сабахаттин Али - Дяволът вътре в нас.
13.45 - Гюнтер Су Улвие Улви Салиф, Сабахаттин Али - Дяволът вътре в нас. най: Джан Юджел, Алеко Константинов
14.00 - Хатидже Хасанова Карагьозова: Джан Юджел
14.15 - Айджан Пенева: Героите в романа на Пеями Сафа „Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
14.30 - Джунейт Реджеб: Джемал Сюреййя:
14.30 – 15.00 – КАФЕ ПАУЗА

ІV заседание
15. 00 -Ердинч Ереджебов: Октай Рифат
15.15 - Сабиха Сейфинова Хюсеинова. Илхан Берк
15.30 - Фериде Билял Ахмед . Азиз Несин.
15.45 - Петър Колев Топалов. Орхан Памук.
16.00 - Айля Ибрахим. Орхан Кемал.Кърпачът и неговите синове.

16.15 – 16.45 – ДИСКУСИЯ

17.00 – ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА

ЗАПОВЯДАЙТЕ!от Admin, понеделник, 24 ноември 2014 17:26, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика