Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Новини -> СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ   
СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ


СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ


1. Изследване на медиите

2. Масовите комуникации в информационното общество

3. Лична свобода и медии

4. Социален факт и медийна реалност

5. Нови медии, аудитории, бизнесмодели

6. Криминалното – факти и фикции

7. Непознати приятели, познати неприятели

8. Градът – памет и медии

9.VENI, VIDEO, VICI. УПОТРЕБИ НА ОБРАЗА

10.АВТОРИ, АВТОРИТЕТИ, АВТОРИТАРИЗЪМ

11.СКАНДАЛЪТ

12. ГРАНИЦАТА

13. Забранени/Забравени книгиСерия от тематични изследвания в областта на медиите, информационните феномени, свързани с масовата култура, и трансформациите в областта на средствата за масова информация, връзките с обществеността и рекламата.

Реферирано и рецензирано, вторична база данни CEEOL
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2323

 


СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИот Admin, сряда, 10 август 2016 09:37, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика