Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Новини -> Международен филологически колегиум 'Слово и общество' 2018   
Международен филологически колегиум 'Слово и общество' 2018 

Международен филологически колегиум 'Слово и общество' 2018
Международен филологически колегиум “Слово и общество” 2018
ШУМЕН
22-23 ноември 2018 г.


На 22 и 23 ноември 2018 г. в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” се проведе Международен филологически колегиум “Слово и общество”, организиран от Катедрата по история и теория на литературата и Факултета по хуманитарни науки.

Във форума взеха участие преподаватели и студенти от България, Украйна, Словакия, Турция, Македония в направленията Академични изследвания и Студентско-преподавателски семинар. Участниците от Шуменския университет и от чуждестранни партньорски университети представиха изследвания в областта на лингвистиката и ономастиката, социалната и литературната история, медиите и обществените науки.

Семинарът даде възможност на изявени студенти и докторанти да демонстрират съвместната си работа с преподаватели, научни ръководители или академични консултанти. Към събитието се присъединиха и ученици от ППМГ „Н. Попович“ в град Шумен.

Програма: |


Международен филологически колегиум 'Слово и общество' 2018 (снимки)от unimedia, сряда, 27 ноември 2019 12:41, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика