Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Новини -> Проект "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" 2018-2020   
Проект "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" 2018-2020 

„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“
„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“2018/2020
СОФИЯ - ШУМЕН

2018-2020
Проектът е финансиран от МОН

Ръководител на проекта за гр.София – проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова
Ръководител за гр.Шумен – проф. д-р Веселин Панайотов


Стара Варна - Автори: Стела Генчева и Снежана Генчева, студенти II курс, магистърска програма Фотография и реклама в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


от unimedia, сряда, 27 ноември 2019 17:54, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика