Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Списание -> Списание „Литермедия“ | 2020   
Списание „Литермедия“ | 2020

Списание „Литермедия“ | 2020
Списание „Литермедия“ | 2020
Списание „Литермедия“

2020

Александр Дмитриевич Чендев | Российские памятники - кандидаты на включение в список всемирного наследия

Александър Нешев | Християнството и империята в Тракия

Атанас Ваташки | Ролята на разума за познаването на Бога чрез творението според Марк Минуций Феликс

Биляна Николова | Методически съображения и практики при изучаване на творчеството на Пенчо Славейков в 11. клас от ученици в риск

Бисерка Стоименова | Драматургичното: аспекти на класичност и модерност (Теоретичен обзор)

Божидар Тодоров | Плиска - църковен център на Първото българско царство

Гергана Герова | Метакогнитивните стратегии като част от стратегическото обучение в контекста на изучаването на чужд език

Дияна Нинкова | Етнически промени. Демографско състояние на Видинския санджак през ХV-ХVІІ век

Здравко Димов | Украинският църковен въпрос като политическо оръжие

Ивелина Славчева | Варненско археологическо дружество 1901 – 1944 г.

Калина Ненчева Белчева | Следи на българска култура в Челе ди Булгерия

Магдалена Заркова | Потъващият кораб и другият бряг: Демитологизацията на кораба на монархията и „разумната история“ във „философията на революцията от 1848 г.“ (Автобиографичната изповед „С того берега“ на А. И. Херцен, 1850 г.)

Мая Рачева | Превратът на 9 септември 1944 г. във Варна и последиците от него

Милена Лазарова | Създаване и дейност на Шуменската земеделска камара

Polina Mitkova | Refusal Strategies Employed by Bulgarian and English Native Speakers With Lower Status Interlocutors

Снежана Димитрова Генчева | Архитект Стефан Венедикт Попов и неговото архитектурно наследство във Варна

Стела Пламенова Генчева | Архитект Дабко Дабков и неговите гениални проекти във Варна

Цветалин Цветанов | Етнографската наука в България и мястото на храната като нейна предметна зона на изследване

Юсеин Бейлюл | За завладяването на Западните Балкани от османските турци
от Admin, събота, 12 март 2022 18:56, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика