Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Списание -> Списание „Литермедия“ | 2021   
Списание „Литермедия“ | 2021

Списание „Литермедия“ | 2021
Списание „Литермедия“ | 2021
Списание „Литермедия“

2021

Александър Начев | Военните конфликти при разпадането на Социалистическа федеративна република Югославия 1991 – 1995 година

Божидар Стоянов, Емануил Стоянов | Цифрова реконструкция на епиграфски надписи

Валентина Кулева | Семантиката на храма в канонични текстове от Първото българско царство

Ваня Гочева | За характера на преславските манастири през IX-X век

Иванина Петрова, Петя Пеева | Арменците в културата на възрожденския Шумен

Ния Иванова | Развитие на читалищното и библиотечното дело в Нови пазар (ХІХ - ХХ век)

Петя Стоянова | Образователни функции на българския периодичен печат по материали от вестниците „Стандарт“ и „Дума“

Теодора Василева | Основни характеристики на погребалните практики и гробни съоръжения през периода IV – III в. пр. Хр. в некрополите на Севтополис и Хелис

Теодора Величкова-Старчева | Да изваеш свят от глина Романът „Глина“ на Виктория Бешлийска – паралелни прочити

Теодора Градева | „Записки от подземието“ на Достоевски. Началото на изграждането на руския неомит за блудницата-спасителка

Христо Стефанов | Минало и настояще на бесарабските българи от с. Кулевча, Одеска област
от Admin, събота, 26 март 2022 13:48, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика