Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Новини

Начало -> Новини -> Проект   
Проект 

„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“
„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“2018/2020
СОФИЯ - ШУМЕН

2018-2020
Проектът е финансиран от МОН

Ръководител на проекта за гр.София – проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова
Ръководител за гр.Шумен – проф. д-р Веселин Панайотов

Презентация Краят на Псалома - Автор: Евдокия Боянова Борисова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Стара Варна - Автори: Стела Генчева и Снежана Генчева, студенти II курс, магистърска програма Фотография и реклама в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


Презентация Русе - Свещари - Добрич - Автори: Стела Генчева и Снежана Генчева, студенти II курс, магистърска програма Фотография и реклама в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


от unimedia, понеделник, 03 юни 2024 22:40, (0)
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика