Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> Изследване на медиите (Обществени комуникации 1) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие Изследване на медиите (Обществени комуникации 1)
Информация Редакционна колегия:
проф. дфн Елка Добрева (отговорен редактор)
доц. д-р Юрий Проданов
доц. д-р Евдокия Борисова
гл. ас. д-р Снежана Великова

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 1

Катедра по журналистика и масови комуникации
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Шумен, 2011

© Авторски колектив, 2011
© Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011
ISBN: 978-954-577-571-0

=========================

Съдържание

Вместо предговор.................................................................................................5

Юрий Проданов. Печатният вестник през екрана на прераждането.......7

Любен Дилов-син. Между Дзен и Дзеня. Увод в щастието да си
журналист..................................................................................................15

Калин Руменов. Сбъркано – от вчера, днес и за утре................................25

Бойко Василев. Facebook утро след вечер по CNN. Светът на
комуникациите от Блеър до Обама.....................................................31

Димитрина Пандурова. Криворазбраната нецензурираност. Битка за
зрители – но каква?.................................................................................35

Евдокия Борисова, Фатме Палова. Турските сериали на българския
телевизионен екран. Пир или пиар по време на криза?.................40

Людмила Стоянова. Културната пропаганда в печата през Втората
световна война (Върху примери от вестник „Слово“)...................70

Пламен Шуликов. Иронии на медийния контекст. „Тотален ироничен
код“ на 30-те?............................................................................................97

Десислава Иванова. Книгата в интернет – рекламни механизми.........154
Евдокия Борисова, Ваня Цанкова, Цветан Цанков. Карикатурата и
българското политическо злободневие. Теми и персонажи от
днешния ден............................................................................................164

Елка Добрева. Масмедийно демонизиране: основни обекти и техники
в българския печат................................................................................196

Ивелина Савова. Инвазията на квазититлите...........................................229

Десислава Тодорова. Семантични характеристики на спортните
метафори в българските вестници....................................................243

Евдокия Маринова. Театралната метафора на политиката в медийния
дискурс.....................................................................................................256

Вирджиния Андрова. Case study: Русе – част от Дунавския регион:
стереотипи и нови възможности.......................................................266
Качено от Admin
Размер 8232.39 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 323 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: Медийното представяне на криминалните новини и отражението му върху аудиторията

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика