Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас) [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)
Информация Автор:Теменуга Тенева

ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ
НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“
В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА
(5. – 12. клас)

Рецензенти: проф. д-р Радослав Радев
доц. д-р Калина Йочева
Научен редактор: доц. д-р Ганка Янкова
Художник на корицата: доц. д-р Младен Младенов
ISBN:
Издателство: ШУ „Епископ Константин Преславски“


Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,
Шумен,2020

=========================
„Книгата като учебник“ – използвам израза, с който Амелия Личева представя „Теория на литературата“ на Тери Игълтън1, за обозначаване и на моята книга заради отклоненията от обичайната структура на учебника, съответни според мен на променената ситуация на възприемане и учене, в която се търси лесен достъп до и достъпност (разбираемост) на информацията. „Основания и практики...“ може да изпълнява ролята на учебник по дисциплините, обясняващи и показващи прилагането на знанията по „методика на обучението по литература“ – текущата педагогическа практика и стажанската практика на филолозите, избрали професионалната квалификация „учител“.

На моите Учители
и на най-големия от тях – Мама

СЪДЪРЖАНИЕ:
Познание в топлата прегръдка на текста – проф. д-р Радослав Радев
I. За ползите от четенето на литература (не само) в училище
II. Някои основания на литературнообразователната методика
1. „Един сквилион отговори“ – методическият въпрос и неговите образователни решения в обучението по литература
2. Homo faber и/или homo ludens – раз/с/двояването на учителя по литература
3. „На работата лекото...“ или за образователните затруднения от информационните облекчения
4. Образоващите отношения на играта на образите (World of WordCraft) и образите в играта (World of WarCraft)
5. Мултимедийната презентация в представлението на урока по литература
6. За питането в литературния урок
III. Възможни урочни практики
1. Усвояване на фолклорни и литературни жанрови модели в средната образователна степен:
1.1. Приказният модел и многообразието на вълшебните народни приказки
1.2. Епическият текст
1.2.1. Първи стъпки в света на романа – „Приказка без край“, М. Енде
1.2.2. Разпознаване на разказа – „Серафим“, Й. Йовков
1.2.3. Поетичният текст като проявление на лирическото светоотношение – „Хубава си, моя горо“, Л. Каравелов
2. Четене на литературата като дискурс (8. – 12. клас)
2.1. Литературата в културно-историческия контекст – първа гимназиална степен (8. – 10. клас)
2.1.1. Антична литература – 8. клас
– Прехождането на мита в епоса: „Илиада“, Омир
– Осъзнаване на индивида в общността: старогръцка лирика
– От казване към показване: старогръцката драма и театър
2.1.2. Европейски Ренесанс – 8. клас
– Романовото платно на Испанския ренесанс през неговата криза – „Дон Кихот“ на Сервантес
– Английски ренесанс. Уилям Шекспир – поетичното и драматичното в изказването на хуманизма
2.1.3. Модернизъм – 9. клас
– Символизъм
2.1.4. Българско възраждане – 9. клас
– "История славянобългарска", Паисий Хилендарски
2.1.5. Нова българска литература – изграждане на културна идентичност – 10. клас
– Патриарх или патриархална отживелица, Иван Вазов
– Човешкото в социалното, „Гераците“, Елин Пелин
– постсимволистичният свят на безнадеждността,„Зимни вечери“, Хр. Смирненски
2.2. Литературата и/в ценностите на съвременния свят – втора гимназиална степен (11. – 12. клас)
2.2.1. Вярата и Надеждата
– обобщение на жанровата отличителност на поезията върху примери от Вапцаров
2.2.2. Изборът и раздвоението
– за душите на Духа, „Две души“, Яворов
Литература
Качено от unimedia
Размер 2982.03 Kb
Рейтинг Гласове: 22 │ Средна оценка: 4.64/5.


Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 367 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 4 (0 Регистрирани потребители 4 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика