Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
• Файлове •

Файлове -> Електронни книги -> ЗАБРАНЕНИ/ ЗАБРАВЕНИ КНИГИ /Серия "Обществени комуникации" книга 13/ [ Търси ]

Файлов архив
Заглавие ЗАБРАНЕНИ/ ЗАБРАВЕНИ КНИГИ /Серия "Обществени комуникации" книга 13/
Информация ЗАБРАНЕНИ/ ЗАБРАВЕНИ КНИГИ
BANNED/ FORGOTTEN BOOKS/ Public Communications Series, vol. 13 / Department of Journalism and Mass Communications, Shumen University. / Ref. in CEЕOL / Authors› team, Shumen 2023

ISSN 2603-4506 (Print)
ISSN 2603-4514 (Online)

Published under the project BANNED/ FORGOTTEN BOOKS RD-08-142/24.02.2023/ coordinator Prof. Dr. Rositsa Angelova

Рецензенти: проф. д-р Пламен Шуликов, проф. д-р Евдокия
Борисова, доц. д-р Юрий Проданов, доц. д-р Десислава Иванова
Reviewers: Prof. Plamen Shulikov, PhD, Prof. Evdokiya
Borisova,PhD, Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD, Assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD

Отговорен редактор на броя: проф. д-р Евдокия Борисова
Editor-in-Chief of the issue: Prof. Evdokiya Borisova, PhD

Редакционeн съвет:
проф. д-р Бранко Тошович (Грац, Австрия)
проф. д-р Мюберра Гюргeндерeли (Одрин, Турция)
доц. д-р Йоана Микош (Лодз, Полша)
проф. д-р Хюсеин Мевсим (Анкара, Турция)
доц. д-р Наталия Цветова (Санкт Петербург, Русия)
проф. д-р Евдокия Борисова (Шумен, България)
проф. д-р Пламен Шуликов (Шумен, България)
проф. д-р Добромир Добрев (Шумен, България)
доц. д-р Юрий Проданов (Шумен, България)
доц. д-р Десислава Иванова (Шумен, България)

Editorial Board:
prof. Branko Tošović, PhD (Graz, Austria)
prof. Müberra Gürgendereli, PhD (Edirne, Turkey)
assoc. Prof. Joanna Mikosz, PhD (Łódź, Poland)
prof. Hüseyin Mevsim, PhD (Ankara, Turkey)
assoc. Prof. Nataliya Tsvetova, PhD (Saint Petersburg, Russia)
prof. Plamen Shulikov, PhD (Shumen, Bulgaria)
prof. Evdokiya Borisova, PhD (Shumen, Bulgaria)
assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD (Shumen, Bulgaria)
assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD (Shumen, Bulgaria)

Редакционна колегия:
проф. д-р Пламен Шуликов (отговорен редактор)
доц. д-р Юрий Проданов
проф. д-р Добромир Добрев
проф. д-р Евдокия Борисова
доц. д-р Десислава Иванова

Editors:
prof. Plamen Shulikov, PhD (еditor-in-chief)
Assoc. Prof. Yuriy Prodanov, PhD
Prof. Dobromir Dobrev, Dr. Habil
Prof. Evdokiya Borisova, PhD
Assoc. Prof. Desislava Ivanova, PhD

Катедра по журналистика и масови комуникации
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Department of Journalism and Mass Communication
Konstantin Preslavsky University of Shumen

Шумен, 2023
Shumen, 2023
Качено от unimedia
Размер 3215.19 Kb
Рейтинг Гласове: 0 │ Средна оценка: /5.
Изображения №1    
Допълнителна информация -
Изтегли файл
Изтегли файл Оцени
Споделяне
Коментари

Статистистическа информация за файловете
Има 361 файла в базата данни.
Най-теглен: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-преглеждан: „Смъртта на големите босове” на Димитър Златков – между хрониката, фичъра и документалния роман
Най-оценяван: ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКИ НА УРОЧНОТО „ПРЕДСТАВЛЕНИЕ“ В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА (5. – 12. клас)

Брой потребители в областта за теглене: 2 (0 Регистрирани потребители 2 Гости и 0 Анонимни потребители)
Видими потребители:


Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика