Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
Нидерландски сребърни монети в българските земи (1576 – 1699) Ценностни ориентации в немската и българската фразеология Градът – памет и медии (Обществени комуникации 8) Българският възрожденски периодичен печат в Браила
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
АРХИТЕКТ ДАБКО ДАБКОВ И НЕГОВИТЕ ГЕНИАЛНИ ПРОЕКТИ ВЪВ ВАРНА
АРХИТЕКТ СТЕФАН ВЕНЕДИКТ ПОПОВ И НЕГОВОТО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО ВЪВ ВАРНА
Превратът на 9 септември 1944 г. във Варна и последиците от него
Варненско археологическо дружество 1901 – 1944 г.
СЛЕДИ НА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА В ЧЕЛЕ ДИ БУЛГЕРИЯ
ХРИСТИЯНСТВОТО И ИМПЕРИЯТА В ТРАКИЯ
Създаване и дейност на Шуменската земеделска камара
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Поп и джаз музика в България unimedia 103
Фентъзи и приключения в българския тийнроман на Силвия Ръженкова „Изпитът“ unimedia 280
Преселението – пътят, от който връщане няма unimedia 100
СМЪРТТА ОТБЛИЗО unimedia 113
Блага Димитрова unimedia 215
Драматическото творчество на Рачо Стоянов и Ст. Л. Костов unimedia 215
Гражданската война от 1923 г. и нейният отзвук в българското литературно творчество unimedia 202
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика