Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
За нас
Литермедия Създаването на сайта Литермедия е съвместен проект на Катедрата по журналистика и масови комуникации и Катедрата по история и теория на литературата към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет. Целта на сайта в самото начало беше да популяризира литературоведски и медийни научни изследвания (логото на сайта изобразява именно симбиозата между комуникативните стратегии, а книгата е една от традиционните, най-стари медии), но впоследствие интересът към платформата се разрасна. Като наши автори и партньори се включиха колеги и изследователи от областите история, археология, лингвистика, теология, изкуствознание и т.н.
Идеята на сайта е максимално демократична в жанрово отношение: сайтът притежава текстове от най-разнообразни формати като научни студии и статии, рецензии, есета, разкази, поезия; електронни книги (монографии, учебници и христоматии, тестове за самоподготовка); видеоматериали, презентации, анкети, галерии със снимки, новини от образователната и научна практика, семинари, форуми и прояви и т.н.
Задачите на сайта е да търси мнението на публиката, да стимулира участието на четящите и като пишещи, да включва читателите на сайта и като автори, да осъществява обратна връзка между тях. Студенти, докторанти, магистри присъстват в сайта равнопоставено със своите преподаватели като колеги-професионалисти, пишещи творци и изследователи.
ISSN 2534-8906
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика